Καρτέλες μενού: Ρυθμίσεις ασύρματης επικοινωνίας

Προσοχή

  • Η ασύρματη επικοινωνία δεν είναι διαθέσιμη όταν η μηχανή έχει συνδεθεί μέσω ενός καλωδίου επικοινωνίας σε έναν υπολογιστή ή άλλη συσκευή.
  • Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλες συσκευές, όπως υπολογιστές, με τη μηχανή συνδέοντάς τες με καλώδιο επικοινωνίας ενώ η μηχανή είναι συνδεδεμένη σε συσκευές μέσω Wi-Fi.
  • Η σύνδεση Wi-Fi θα τερματιστεί εάν θέσετε τη μηχανή στο Απενεργοποίηση ή ανοίξετε το κάλυμμα της κάρτας ή του διαμερίσματος μπαταρίας.
  • Εάν υπάρχει σύνδεση Wi-Fi, δεν λειτουργεί το αυτόματο σβήσιμο της μηχανής.