Αναλογίες στατικής εικόνας

Μπορείτε να αλλάξετε τις αναλογίες της εικόνας.

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Αναλογ φωτογραφ].

 2. Ορίστε τις αναλογίες.

  • Επιλέξτε αναλογίες και πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης.
 • Εικόνες JPEG

  Οι εικόνες θα καταγράφονται με τις καθορισμένες αναλογίες.

 • Εικόνες RAW

  Οι εικόνες θα καταγράφονται πάντα με αναλογίες [3:2]. Οι επιλεγμένες πληροφορίες σχετικά με τις αναλογίες προστίθενται στο αρχείο εικόνας RAW, το οποίο επιτρέπει στο λογισμικό Digital Photo Professional (λογισμικό EOS) να δημιουργήσει μια εικόνα με τις ίδιες αναλογίες που έχουν καθοριστεί τη στιγμή της λήψης όταν επεξεργάζεστε εικόνες RAW με αυτό το λογισμικό.

Αναλογίες
4:3 16:9 1:1

Σημείωση

 • Οι εικόνες RAW που έχουν ληφθεί με αναλογίες [4:3], [16:9] ή [1:1] εμφανίζονται κατά την προβολή/αναπαραγωγή με γραμμές που υποδεικνύουν τις αντίστοιχες αναλογίες, αλλά αυτές οι γραμμές δεν καταγράφονται στην εικόνα.