Γενικές προφυλάξεις κατά την εγγραφή ταινιών

Προσοχή

 • Προφυλάξεις για την εγγραφή ταινίας

 • Μην στρέφετε τη μηχανή προς πηγές έντονου φωτός, όπως είναι π.χ. ο ήλιος ή άλλη τεχνητή φωτεινή πηγή. Αυτό μπορεί να καταστρέψει τον αισθητήρα εικόνας ή τα εσωτερικά εξαρτήματα της μηχανής.
 • Η εγγραφή κάποιου θέματος με υψηλή λεπτομέρεια μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση μουαρέ ή ψευδών χρωμάτων.
 • Η ισορροπία λευκού μπορεί να αλλάξει, αν αλλάξει η ταχύτητα ISO ή η τιμή διαφράγματος κατά την εγγραφή ταινίας, όταν οριστεί η [Αυτόματη ισορροπία λευκού] ή η [Αυτόματη: Προτεραιότητα λευκού].
 • Η οθόνη μπορεί να τρεμοπαίζει, αν η εγγραφή της ταινίας γίνει με φως φθορισμού ή με λυχνία LED.
 • Η αυτόματη εστίαση με φακό USM κατά την εγγραφή ταινίας με χαμηλό φωτισμό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εγγραφή οριζόντιων γραμμών στις ταινίες. Ο ίδιος τύπος θορύβου μπορεί να παρουσιαστεί, αν εστιάσετε χειροκίνητα (Χειροκίνητη εστίαση (MF)) με ορισμένους φακούς που διαθέτουν ηλεκτρονικό δακτύλιο εστίασης.
 • Συνιστάται να κάνετε μερικές δοκιμαστικές εγγραφές ταινιών αν πρόκειται να πραγματοποιήσετε ζουμ κατά την εγγραφή της ταινίας. Το ζουμ καθώς εγγράφετε ταινίες μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στην έκθεση ή ήχους από τον φακό που εγγράφονται, ανομοιόμορφο επίπεδο ήχου ή απώλεια εστίασης.
 • Οι μεγάλες τιμές διαφράγματος ενδέχεται να καθυστερήσουν ή να εμποδίσουν την ακριβή εστίαση.
 • Η εκτέλεση αυτόματης εστίασης (AF) κατά την εγγραφή ταινίας μπορεί να προκαλέσει τους ακόλουθους τύπους προβλημάτων: σημαντική προσωρινή απώλεια εστίασης, καταγραφή αλλαγών στη φωτεινότητα της ταινίας, προσωρινή διακοπή της εγγραφής της ταινίας ή καταγραφή θορύβων του μηχανικού φακού.
 • Να μην καλύπτετε τα ενσωματωμένα μικρόφωνα () με τα δάχτυλά σας ή με άλλα αντικείμενα.
 • Δείτε επίσης Γενικές προφυλάξεις σχετικά με τη λήψη στατικών εικόνων, εάν απαιτείται.
 • Η μηχανή μπορεί να ζεσταθεί κατά την εγγραφή ταινίας ενώ είναι συνδεδεμένη μέσω Wi-Fi. Χρησιμοποιήστε τρίποδο ή λάβετε άλλα μέτρα για να μην κρατάτε τη μηχανή κατά την εγγραφή.
 • Κόκκινο εικονίδιο προειδοποίησης θερμοκρασίας στο εσωτερικό [Κόκκινη προειδοποίηση θερμοκρασίας]

 • Αν η θερμοκρασία στο εσωτερικό της μηχανής αυξηθεί λόγω παρατεταμένης εγγραφής ταινίας ή υψηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος, θα εμφανιστεί ένα κόκκινο εικονίδιο [Κόκκινη προειδοποίηση θερμοκρασίας].
 • Το κόκκινο εικονίδιο [Κόκκινη προειδοποίηση θερμοκρασίας] υποδεικνύει ότι η εγγραφή ταινίας θα σταματήσει σύντομα αυτόματα. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή μέχρι να μειωθεί η θερμοκρασία στο εσωτερικό της μηχανής, επομένως απενεργοποιήστε τη μηχανή και αφήστε την για λίγη ώρα να κρυώσει. Λάβετε υπόψη ότι ο χρόνος ώσπου να σταματήσει αυτόματα η εγγραφή της ταινίας, όταν εμφανίζεται το κόκκινο εικονίδιο [Κόκκινη προειδοποίηση θερμοκρασίας], διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες λήψης.
 • Η εγγραφή ταινίας σε υψηλή θερμοκρασία και για παρατεταμένο χρονικό διάστημα θα προκαλέσει την εμφάνιση του κόκκινου εικονιδίου [Κόκκινη προειδοποίηση θερμοκρασίας] πιο σύντομα. Όταν δεν πραγματοποιείτε εγγραφή, να σβήνετε πάντα τη μηχανή.
 • Εγγραφή και ποιότητα εικόνας

 • Αν ο συνδεδεμένος φακός διαθέτει σύστημα Image Stabilizer (Σταθεροποιητής εικόνας) και θέσετε τον διακόπτη συστήματος Image Stabilizer (Σταθεροποιητής εικόνας) στη θέση ON, το σύστημα Image Stabilizer (Σταθεροποιητής εικόνας) θα λειτουργεί συνεχώς, ακόμη κι όταν δεν πατάτε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση. Αυτό καταναλώνει ισχύ μπαταρίας και ενδέχεται να μειώσει τον συνολικό χρόνο εγγραφής ταινίας υπό ορισμένες συνθήκες λήψης. Όταν δεν είναι απαραίτητο το σύστημα Image Stabilizer (Σταθεροποιητής εικόνας), π.χ. όταν χρησιμοποιείται τρίποδο, συνιστάται να ρυθμίζετε τον διακόπτη συστήματος Image Stabilizer (Σταθεροποιητής εικόνας) στη θέση OFF.
 • Εάν κατά την εγγραφή μιας ταινίας η φωτεινότητα αλλάξει με αυτόματη έκθεση, η ταινία μπορεί να σταματήσει στιγμιαία. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιήστε χειροκίνητη έκθεση για την εγγραφή της ταινίας.
 • Αν στην εικόνα υπάρχει μια πολύ φωτεινή πηγή, η φωτεινή περιοχή ενδέχεται να εμφανιστεί μαύρη στην οθόνη. Οι ταινίες καταγράφονται σχεδόν όπως εμφανίζονται στην οθόνη.
 • Η ποιότητα εικόνας μπορεί να είναι χαμηλότερη κατά την εγγραφή ταινιών σε ένα συνδυασμό συνθηκών, όπως με υψηλές ταχύτητες ISO, υψηλές θερμοκρασίες, μικρές ταχύτητες κλείστρου και χαμηλό φωτισμό.
 • Η εγγραφή ταινιών για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει την αύξηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της μηχανής και να επηρεάσει την ποιότητα της εικόνας. Απενεργοποιείτε τη μηχανή όποτε είναι δυνατό, αν δεν εγγράφετε ταινίες.
 • Η ποιότητα βίντεο και ήχου των ταινιών που εγγράφονται ενδέχεται να είναι χειρότερη σε άλλες συσκευές, και η προβολή/αναπαραγωγή ενδέχεται να μην είναι εφικτή, ακόμα και αν οι συσκευές υποστηρίζουν τις μορφές MP4.
 • Αν χρησιμοποιείτε μια κάρτα με χαμηλή ταχύτητα εγγραφής, ενδέχεται να εμφανιστεί μια ένδειξη στα δεξιά της οθόνης κατά την εγγραφή ταινίας. Η ένδειξη δείχνει το μέγεθος των δεδομένων που δεν έχει εγγραφεί ακόμη στην κάρτα (εναπομένουσα χωρητικότητα στην εσωτερική προσωρινή μνήμη) και αυξάνεται πιο γρήγορα όταν η κάρτα είναι πιο αργή. Αν η ένδειξη (1) φτάσει στο μέγιστο, η εγγραφή της ταινίας θα σταματήσει αυτόματα.

 • Με κάρτες που έχουν γρήγορες ταχύτητες εγγραφής, η ένδειξη είτε δεν θα εμφανιστεί καθόλου είτε η στάθμη (αν εμφανίζεται) δεν θα αυξάνεται πολύ. Αρχικά, εγγράψτε μερικές δοκιμαστικές ταινίες για να δείτε αν η κάρτα μπορεί να γράψει με αρκετά υψηλή ταχύτητα.
 • Αν η ένδειξη υποδεικνύει ότι η κάρτα έχει γεμίσει και η εγγραφή ταινίας τερματιστεί αυτόματα, ο ήχος κοντά στο τέλος της ταινίας μπορεί να μην εγγραφεί σωστά.
 • Αν η ταχύτητα εγγραφής της κάρτας είναι αργή (λόγω κατακερματισμού) και εμφανιστεί η ένδειξη, αν διαμορφώσετε την κάρτα, ενδεχομένως να αυξηθεί η ταχύτητα εγγραφής.
 • Περιορισμοί ήχου

 • Έχετε υπόψη ότι οι ακόλουθοι περιορισμοί ισχύουν για τον ήχο κατά την εγγραφή ταινίας.

  • Δεν καταγράφεται ήχος για τα δύο τελευταία καρέ περίπου.
  • Κατά την αναπαραγωγή ταινιών σε υπολογιστές με Windows, η εικόνα και ο ήχος της ταινίας ενδέχεται να είναι ελαφρώς εκτός συγχρονισμού.

Σημείωση

 • Σημειώσεις για την εγγραφή ταινίας

 • Κάθε φορά που εγγράφετε μια ταινία, δημιουργείται ένα νέο αρχείο ταινίας στην κάρτα.
 • Η κάλυψη του οπτικού πεδίου ταινίας για την εγγραφή ταινιών 4K, Full HD και HD είναι περίπου 100%.
 • Για να είναι εφικτή η έναρξη/διακοπή της εγγραφής ταινίας με το πάτημα του κουμπιού κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του, επιλέξτε [Πλήρης πίεση] για τη ρύθμιση [Διαμόρφωση: Λειτ κουμπ κλείστρ για ταινίες] σε [Έναρ/Διακ εγγ ταιν.].
 • Το ενσωματωμένο μικρόφωνο () καταγράφει μονοφωνικά.
 • Όταν συνδεθεί εξωτερικό μικρόφωνο, αυτό χρησιμοποιείται αντί του ενσωματωμένου μικροφώνου.
 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα περισσότερα εξωτερικά μικρόφωνα που είναι συμβατά με βύσμα τύπου μίνι-καρφί 3,5 mm.
 • Η προκαθορισμένη εστίαση κατά την εγγραφή ταινίας είναι διαθέσιμη κατά τη χρήση (σούπερ) τηλεφακών που διαθέτουν αυτήν τη λειτουργία, οι οποίοι κυκλοφόρησαν από το δεύτερο εξάμηνο του 2011 και μετά.
 • Οι δειγματοληψίες χρώματος YCbCr 4:2:0 (8-bit) και ο χώρος χρωμάτων BT.709 χρησιμοποιούνται για ταινίες 4K, Full HD και HD.