Προσομοίωση έκθεσης

Με την προσομοίωση έκθεσης, η φωτεινότητα εικόνας πλησιάζει περισσότερο στην πραγματική φωτεινότητα (έκθεση) των λήψεών σας.

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Προσομοίωση ΕΚΘ].

 2. Κάντε μια επιλογή.

  • [Ενεργ.] (Προσομοίωση έκθεσης (ενεργοποίηση))

   Η φωτεινότητα της προβαλλόμενης εικόνας θα πλησιάζει την πραγματική φωτεινότητα (έκθεση) της εικόνας που θα καταγραφεί. Εάν επιλέξετε να γίνει διόρθωση έκθεσης, η φωτεινότητα της εικόνας θα αλλάξει αντίστοιχα.

  • [Απενεργ.] (Προσομοίωση έκθεσης (απενεργοποίηση))

   Η εικόνα εμφανίζεται με την τυπική φωτεινότητα, ώστε να είναι ευδιάκριτη. Ακόμα κι αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διόρθωσης έκθεσης, η εικόνα θα εμφανίζεται με την τυπική φωτεινότητα.