Υβριδική αυτόματη

Με την κατάσταση Υβριδική αυτόματη, μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύντομη ταινία της ημέρας κάνοντας απλώς λήψη στατικών εικόνων. Η μηχανή καταγράφει κλιπ σκηνών διάρκειας 2–4 δευτερολέπτων πριν από κάθε λήψη, τα οποία συνδυάζονται αργότερα σε μια ταινία ανασκόπησης ().

 1. Τοποθετήστε τον επιλογέα κατάστασης στη θέση Υβριδική αυτόματη.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης.

  • Διαβάστε το μήνυμα και επιλέξτε [ΟΚ].
  • Συνθέστε τις λήψεις σας και φωτογραφίστε.

Σημείωση

 • Για πιο εντυπωσιακές ταινίες ανασκόπησης, κρατήστε τη μηχανή στραμμένη στα θέματα για περίπου 4 δευτ. πριν να κάνετε λήψη στατικών εικόνων.
 • Η διάρκεια μπαταρίας είναι μικρότερη σε αυτή την κατάσταση σε σύγκριση με την κατάσταση Έξυπνη αυτόματη σκηνή, γιατί γίνεται εγγραφή ταινιών ανασκόπησης για κάθε λήψη.
 • Μπορεί να μην γίνει εγγραφή ταινίας ανασκόπησης αν φωτογραφίσετε μια στατική εικόνα αμέσως μόλις θέσετε σε λειτουργία τη μηχανή, αν επιλέξετε την κατάσταση Υβριδική αυτόματη ή αν χειριστείτε τη μηχανή με άλλους τρόπους.
 • Οποιοιδήποτε ήχοι και δονήσεις από τον χειρισμό της μηχανής ή του φακού θα καταγραφούν στις ταινίες ανασκόπησης.
 • Η ποιότητα εικόνας της ταινίας ανασκόπησης είναι HD 29,97 fps ALL-I για το NTSC ή 29,97 fps 25,00 fps ALL-I για το PAL. Αυτό διαφέρει ανάλογα με τη ρύθμιση του συστήματος βίντεο.
 • Η μηχανή δεν εκπέμπει ηχητικό σήμα για να δηλώσει χειρισμούς όπως το πάτημα του κουμπιού κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του ή η χρήση του χρονομέτρου αυτο-φωτογράφισης.
 • Οι ταινίες ανασκόπησης αποθηκεύονται ως χωριστά αρχεία ταινίας στις παρακάτω περιπτώσεις, ακόμα και αν εγγράφηκαν την ίδια ημέρα σε κατάσταση Υβριδική αυτόματη.

  • Ο χρόνος εγγραφής της ταινίας ανασκόπησης φτάνει περίπου στα 29 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα (και μπορεί επίσης να αποθηκευτεί ξεχωριστά, αν το μέγεθος υπερβαίνει τα 4 GB περίπου).
  • Η ταινία ανασκόπησης είναι προστατευμένη.
  • Οι ρυθμίσεις θερινής ώρας, συστήματος βίντεο ή ζώνης ώρας έχουν αλλάξει.
 • Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση ή διαγραφή των καταγεγραμμένων ήχων κλείστρου.
 • Όταν χρησιμοποιείται το EOS Utility για τη λήψη, ορίστε τη ρύθμιση [Image saving location/Τοποθεσία αποθήκευσης εικόνας] στο EOS Utility σε [Computer and camera memory card/Υπολογιστής και κάρτα μνήμης μηχανής] ή [Camera memory card only/Κάρτα μνήμης μηχανής μόνο].

Τύπος ταινίας ανασκόπησης

Κατά τη λήψη σε κατάσταση Υβριδική αυτόματη καταγράφονται τόσο στατικές εικόνες όσο και κλιπ, αλλά μπορείτε να προσδιορίσετε αν θα συμπεριλάβετε τις στατικές εικόνες στην ταινία ανασκόπησης που θα προκύψει.

 1. Τοποθετήστε τον επιλογέα κατάστασης στη θέση Υβριδική αυτόματη.

 2. Επιλέξτε [Λήψη: Τύπος ανασκόπ.].

 3. Κάντε μια επιλογή.

  • Με στατικ. εικ.

   Οι ταινίες ανασκόπησης περιλαμβάνουν στατικές εικόνες.

  • Χωρίς στατ εικ

   Οι εικόνες ανασκόπησης δεν περιλαμβάνουν στατικές εικόνες.