Ταινίες με εφέ Μινιατούρας

Με το θάμπωμα περιοχών εικόνας εκτός της επιλεγμένης περιοχής, μπορείτε να εγγράψετε ταινίες εφαρμόζοντας εφέ Μινιατούρας. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια ταχύτητα αναπαραγωγής πριν από την εγγραφή, για να δημιουργήσετε ταινίες που θα μοιάζουν με τις σκηνές μινιατούρας, με άτομα και αντικείμενα να κινούνται σε γρήγορη κίνηση. Έχετε υπόψη ότι δεν καταγράφεται ήχος.

 1. Επιλέξτε [Ταινία με εφέ Μινιατούρας (ανενεργό)].

  • Πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης και στην οθόνη Γρήγορου ελέγχου, επιλέξτε [Ταινία με εφέ Μινιατούρας (ανενεργό)].
  • Επιλέξτε [Ταινία με εφέ Μινιατούρας (5x)], [Ταινία με εφέ Μινιατούρας (10x)], ή [Ταινία με εφέ Μινιατούρας (20x)] ως ταχύτητα αναπαραγωγής.
 2. Μετακινήστε το πλαίσιο σκηνής.

  • Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο σκηνής για να ορίσετε μια περιοχή που θα είναι ευκρινής.
  • Πατήστε το πλήκτρο Επιλογή σημείου AF, για να είναι δυνατή η κίνηση του πλαισίου σκηνής που γίνεται πορτοκαλί.
  • Για να αλλάξετε τον προσανατολισμό του πλαισίου σκηνής, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο όταν έχει οριζόντιο προσανατολισμό ή τα πλήκτρα Πλήκτρο επάνωΠλήκτρο Κάτω όταν έχει κατακόρυφο προσανατολισμό.
  • Για να μετακινήσετε ένα οριζόντιο πλαίσιο σκηνής, πατήστε τα πλήκτρα Πλήκτρο επάνωΠλήκτρο Κάτω, και για να μετακινήσετε ένα κατακόρυφο πλαίσιο σκηνής, πατήστε τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο.
  • Για να κεντράρετε το πλαίσιο της σκηνής ξανά, πατήστε το πλήκτρο INFO.
  • Για να επιβεβαιώσετε τη θέση του πλαισίου της σκηνής, πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης. Στη συνέχεια, ορίστε το σημείο AF.
 3. Μετακινήστε το σημείο AF.

  • Το σημείο AF γίνεται πορτοκαλί και μπορεί να μετακινηθεί.
  • Πατήστε τα πλήκτρα Πλήκτρο επάνω Πλήκτρο ΚάτωΑριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο για να μετακινήσετε το σημείο AF στη θέση στην οποία θέλετε να εστιάσετε.
  • Συνιστάται η ευθυγράμμιση του σημείου AF και του πλαισίου σκηνής.
  • Για να επαναφέρετε το σημείο AF στο κέντρο της οθόνης, πατήστε πλήκτρο INFO.
  • Για να επιβεβαιώσετε τη θέση του σημείου AF, πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης.
 4. Καταγράψτε την ταινία.

  • Πατήστε το πλήκτρο λήψης ταινίας.

Ταχύτητα και χρόνος αναπαραγωγής (για ταινία του ενός λεπτού)

Ταχύτητα Χρόνος αναπαραγωγής
5× (ταινία με εφέ Μινιατούρας) Περίπου 12 δευτ.
10× (ταινία με εφέ Μινιατούρας) Περίπου 6 δευτ.
20× (ταινία με εφέ Μινιατούρας) Περίπου 3 δευτ.

Προσοχή

 • Για να κινούνται γρήγορα τα άτομα και τα αντικείμενα της σκηνής κατά την αναπαραγωγή, επιλέξτε [Ταινία με εφέ Μινιατούρας (5x)], [Ταινία με εφέ Μινιατούρας (10x)], ή [Ταινία με εφέ Μινιατούρας (20x)] πριν από την εγγραφή της ταινίας. Οι ταινίες θα μοιάζουν με σκηνές ενός μοντέλου σε μινιατούρα.
 • Δεν καταγράφεται ήχος.