Ενεργοποίηση της μηχανής

 • Ενεργοποίηση

  Η μηχανή ενεργοποιείται. Τώρα μπορείτε να κάνετε λήψη στατικών εικόνων και εγγραφή ταινιών.

 • Απενεργοποίηση

  Η μηχανή είναι απενεργοποιημένη και δεν λειτουργεί. Ρυθμίστε τον διακόπτη λειτουργίας σε αυτήν τη θέση όταν δεν χρησιμοποιείτε τη μηχανή.

Σημείωση

 • Η ένδειξη [Αποθήκευση...] εμφανίζεται, αν τοποθετήσετε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση Απενεργοποίηση κατά την εγγραφή εικόνας, και η μηχανή απενεργοποιείται αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή.

Ρύθμιση ημερομηνίας, ώρας και ζώνης ώρας

Εάν εμφανίζεται η οθόνη [Ημνία/Ώρα/Ζώνη] όταν ενεργοποιείτε τη μηχανή, συμπληρώστε τις ρυθμίσεις Ημνία/Ώρα/Ζώνη.

Ρύθμιση της γλώσσας προβολής

Για οδηγίες σχετικά με την αλλαγή της γλώσσα περιβάλλοντος εργασίας χρήστη, ανατρέξτε στη σελίδα Γλώσσα.

Ένδειξη στάθμης μπαταρίας

Όταν ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση Ενεργοποίηση, εμφανίζεται η στάθμη της μπαταρίας.

Στάθμη μπαταρίας 3 Η στάθμη της μπαταρίας είναι ικανοποιητική.
Στάθμη μπαταρίας 2 Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, αλλά η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη.
Στάθμη μπαταρίας 1 Η μπαταρία θα εξαντληθεί σύντομα (αναβοσβήνει).
Στάθμη μπαταρίας 0 Φορτίστε την μπαταρία.

Σημείωση

 • Η μπαταρία θα εξαντληθεί συντομότερα με οποιαδήποτε από τις παρακάτω ενέργειες:
  • Πάτημα του κουμπιού κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
  • Συχνή ενεργοποίηση της λειτουργίας AF χωρίς λήψη φωτογραφίας.
  • Χρήση της λειτουργίας Image Stabilizer (Σταθεροποιητής εικόνας).
  • Χρήση της λειτουργίας Wi-Fi ή της λειτουργίας Bluetooth.
  • Συχνή χρήση της οθόνης.
 • Το διαθέσιμο πλήθος λήψεων ενδέχεται να μειωθεί, ανάλογα με τις πραγματικές συνθήκες λήψης.
 • Οι λειτουργίες του φακού τροφοδοτούνται από την μπαταρία της μηχανής. Ορισμένοι φακοί μπορεί να εξαντλήσουν την μπαταρία γρηγορότερα από άλλους.
 • Σε χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος, ενδεχομένως να μην είναι εφικτή η λήψη ακόμα και αν επαρκεί η στάθμη της μπαταρίας.