Δημιουργική ζώνη

Οι καταστάσεις Δημιουργικής ζώνης σάς παρέχουν την ελευθερία λήψεων με διάφορους τρόπους, ρυθμίζοντας την προτιμώμενη ταχύτητα κλείστρου, την τιμή διαφράγματος, την έκθεση και πολλά περισσότερα.

  • Για να διαγράψετε την περιγραφή της κατάστασης λήψης που εμφανίζεται όταν περιστρέφετε τον επιλογέα κατάστασης, πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης ().