Σύνδεση και αφαίρεση φακών EF/EF-S

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλους τους φακούς EF και EF-S τοποθετώντας τον προαιρετικό προσαρμογέα στερέωσης EF-EOS R. Η μηχανή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με φακούς EF-M.

Σύνδεση φακού

 1. Αφαιρέστε τα καλύμματα.

  • Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα του φακού (1) και το κάλυμμα του σώματος της μηχανής (2), περιστρέφοντάς τα όπως δείχνουν τα βέλη.
 2. Συνδέστε τον φακό στον προσαρμογέα.

  • Ευθυγραμμίστε τον κόκκινο ή λευκό οδηγό τοποθέτησης του φακού με τον αντίστοιχο του προσαρμογέα και περιστρέψτε τον φακό όπως δείχνει το βέλος μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του με ένα κλικ.
   • (3) Κόκκινος οδηγός
   • (4) Λευκός οδηγός
 3. Συνδέστε τον προσαρμογέα στη μηχανή.

  • Ευθυγραμμίστε τους κόκκινους οδηγούς τοποθέτησης (5) στον προσαρμογέα και στη μηχανή και περιστρέψτε τον φακό όπως δείχνει το βέλος μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του με ένα κλικ.
 4. Τοποθετήστε τον διακόπτη κατάστασης εστίασης του φακού στη θέση Αυτόματη εστίαση (AF).

  • Το Αυτόματη εστίαση (AF) είναι συντομογραφία του όρου «Autofocus» (Αυτόματη εστίαση).
  • Το Χειροκίνητη εστίαση (MF) είναι συντομογραφία του όρου «Manual Focus» (Χειροκίνητη εστίαση). Η αυτόματη εστίαση είναι απενεργοποιημένη.
 5. Αφαιρέστε το εμπρός κάλυμμα του φακού.

Αφαίρεση φακού

 1. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο απασφάλισης φακού, περιστρέψτε τον προσαρμογέα όπως δείχνει το βέλος.

  • Περιστρέψτε τον φακό μέχρι το τέλος της διαδρομής του και κατόπιν αποσυνδέστε τον.
 2. Αποσυνδέστε τον φακό από τον προσαρμογέα.

  • Κρατήστε πατημένο τον μοχλό απελευθέρωσης φακού στον προσαρμογέα και περιστρέψτε τον φακό αριστερόστροφα.
  • Περιστρέψτε τον φακό μέχρι το τέλος της διαδρομής του και κατόπιν αποσυνδέστε τον.
  • Προσαρτήστε το πίσω κάλυμμα φακού στον φακό που αφαιρέσατε.

Προσοχή