Αποθήκευση πολλαπλών ρυθμίσεων σύνδεσης

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 10 ρυθμίσεις σύνδεσης για τις λειτουργίες ασύρματης επικοινωνίας.

  1. Επιλέξτε [Ρυθμίσεις ασύρματης επικοινωνίας: Σύνδεση Wi-Fi/Bluetooth].

  2. Κάντε μια επιλογή.

Σημείωση