Εκπομπή βοηθητικής δέσμης AF

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την πυροδότηση της βοηθητικής δέσμης AF της μηχανής.

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Εκπομπή βοηθητικής δέσμης AF].

 2. Κάντε μια επιλογή.

  • [ON] Ενεργ.

   Ενεργοποιεί την εκπομπή βοηθητικής δέσμης AF, όταν χρειάζεται.

  • [OFF] Απενεργ.

   Απενεργοποιεί την εκπομπή βοηθητικής δέσμης AF. Επιλέξτε αν προτιμάτε να μην ανάβει η βοηθητική δέσμη AF.