Κατάσταση νυχτερινής σκηνής χωρίς τρίπoδο

Η κατάσταση [] (Νυχτ. Σκηνή Χωρίς Τρίπoδο) ενεργοποιεί τη λήψη χωρίς τρίποδο για νυχτερινές σκηνές. Σε αυτήν την κατάσταση λήψης, για κάθε φωτογραφία λαμβάνονται τέσσερις διαδοχικές λήψεις και καταγράφεται η τελική εικόνα με μειωμένη αστάθεια μηχανής.

Συμβουλές Συμβουλές λήψης

 • Κρατήστε σταθερά τη μηχανή.

  Κρατήστε τους αγκώνες κοντά στο σώμα σας για να κρατήσετε σταθερά τη μηχανή (). Σε αυτήν την κατάσταση, τέσσερις λήψεις ευθυγραμμίζονται και συγχωνεύονται σε μία εικόνα, αλλά εάν υπάρχει σημαντική απόκλιση σε οποιαδήποτε από τις τέσσερις λήψεις λόγω αστάθειας μηχανής, ενδέχεται να μην ευθυγραμμιστούν σωστά στην τελική εικόνα.

 • Για πορτραίτα, χρησιμοποιήστε μονάδα εξωτερικού φλας.

  Αν στις λήψεις σας θα περιλαμβάνονται άνθρωποι, χρησιμοποιήστε μια μονάδα εξωτερικού φλας. Για καλύτερα πορτραίτα, το φλας χρησιμοποιείται για την πρώτη λήψη. Πείτε στο θέμα να μην κινηθεί μέχρι να ολοκληρωθούν οι τέσσερις διαδοχικές λήψεις.

Προσοχή

 • Σε σύγκριση με άλλες καταστάσεις λήψης, η περιοχή εικόνας θα είναι μικρότερη.
 • Δεν μπορεί να οριστεί η ρύθμιση ποιότητας εικόνας RAW.
 • Η αυτόματη εστίαση τη νύχτα ή σε σκοτεινές σκηνές μπορεί να είναι δύσκολη όταν τα φωτεινά σημεία βρίσκονται εντός του σημείου AF. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ορίστε την κατάσταση εστίασης σε MF () και εστιάστε χειροκίνητα.
 • Η φωτογράφιση με φλας είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει συνδεθεί μονάδα εξωτερικού φλας.
 • Η λήψη θεμάτων σε μικρό εύρος με μονάδα εξωτερικού φλας μπορεί να προκαλέσει υπερέκθεση.
 • Η χρήση μονάδας εξωτερικού φλας σε νυχτερινές σκηνές με περιορισμένο φωτισμό ίσως να δημιουργήσει θολές φωτογραφίες από κακή ευθυγράμμιση των εικόνων.
 • Η χρήση μονάδας εξωτερικού φλας που φωτίζει τόσο τα άτομα όσο και το κοντινό φόντο ίσως να δημιουργήσει θολές φωτογραφίες από κακή ευθυγράμμιση των εικόνων. Επίσης, ενδέχεται να παρουσιαστούν αφύσικες σκιές και ακατάλληλα χρώματα.
 • Γωνία κάλυψης φλας με φλας Speedlite:

  • Όταν χρησιμοποιείτε φλας Speedlite με αυτόματη ρύθμιση κάλυψης φλας, η θέση του ζουμ ορίζεται σταθερά στη μέγιστη ρύθμιση άκρου ευρυγώνιου, ανεξάρτητα από τη θέση ζουμ του φακού.
  • Όταν χρησιμοποιείτε φλας Speedlite που απαιτεί χειροκίνητη ρύθμιση της κάλυψης φλας, τοποθετήστε την κεφαλή του φλας προς την κανονική θέση.
 • Αν φωτογραφίζετε ένα κινούμενο θέμα, η κίνηση του θέματος μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση ειδώλων ή η περιοχή γύρω από το θέμα μπορεί να φαίνεται σκοτεινή.
 • Η ευθυγράμμιση των εικόνων μπορεί να μην γίνει σωστά όταν υπάρχουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα (πλέγματα, ραβδώσεις κ.λπ.), επίπεδες ή μονοτονικές εικόνες ή όταν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις θέσης μεταξύ των εικόνων λόγω αστάθειας της μηχανής.
 • Χρειάζεται να μεσολαβήσει κάποιος χρόνος για την εγγραφή των εικόνων στην κάρτα καθώς συγχωνεύονται μετά τη λήψη. Η ένδειξη «BUSY» εμφανίζεται στην οθόνη κατά την επεξεργασία των εικόνων, και η λήψη είναι δυνατή μόνο μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας.
 • Οι λήψεις θα φαίνονται ελαφρώς διαφορετικές από την εικόνα προεπισκόπησης που εμφανίζεται στην οθόνη.