Ρυθμίσεις AF, προώθησης και έκθεσης

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει πώς μπορείτε να διαμορφώσετε τη λειτουργία AF, την κατάσταση προώθησης, την κατάσταση φωτομέτρησης και σχετικές ρυθμίσεις.

Προσοχή

  • Το Αυτόματη εστίαση (AF) είναι συντομογραφία του όρου «Autofocus» (Αυτόματη εστίαση). Το Χειροκίνητη εστίαση (MF) είναι συντομογραφία του όρου «Manual Focus» (Χειροκίνητη εστίαση).