Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

 1. Τοποθετήστε την μπαταρία ().

  • Κατά την αγορά, φορτίστε την μπαταρία για να αρχίσετε να τη χρησιμοποιείτε ().
 2. Εισαγάγετε την κάρτα ().

  • Εισαγάγετε την κάρτα με την ετικέτα στραμμένη προς το εμπρός μέρος της μηχανής, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της με ένα κλικ.
 3. Συνδέστε τον φακό ().

  • Για τη σύνδεση του φακού, ευθυγραμμίστε τον κόκκινο οδηγό τοποθέτησης του φακού με τον κόκκινο οδηγό τοποθέτησης της μηχανής.
 4. Τοποθετήστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση ON και, στη συνέχεια, ορίστε τον επιλογέα κατάστασης σε Έξυπνη αυτόματη σκηνή (, ).

  • Όλες οι απαιτούμενες ρυθμίσεις της μηχανής καθορίζονται αυτόματα.
  • Εάν εμφανιστεί η οθόνη ρύθμισης [Ημνία/Ώρα/Ζώνη], ανατρέξτε στην ενότητα Ημνία/Ώρα/Ζώνη.
 5. Εστιάστε στο θέμα ().

  • Εμφανίζεται ένα πλαίσιο παρακολούθησης [Πλαίσιο παρακολούθησης] για AF πάνω από κάθε πρόσωπο που ανιχνεύεται.
  • Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του και η μηχανή θα εστιάσει στο θέμα.
  • Εάν η ένδειξη Φλας αναβοσβήνει στην οθόνη, σηκώστε χειροκίνητα το ενσωματωμένο φλας.
 6. Τραβήξτε τη φωτογραφία ().

  • Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του για να τραβήξετε τη φωτογραφία.
 7. Ελέγξτε τη φωτογραφία.

  • Η εικόνα που καταγράψατε θα εμφανιστεί για περίπου 2 δευτ. στην οθόνη.
  • Για να προβάλετε ξανά την εικόνα, πατήστε το πλήκτρο Προβολή/αναπαραγωγή ().