Γενικές προφυλάξεις σχετικά με τη λήψη στατικών εικόνων

Στη διάρκεια της λήψης

Προσοχή

 • Μην στρέφετε τη μηχανή προς πηγές έντονου φωτός, όπως είναι π.χ. ο ήλιος ή άλλη τεχνητή φωτεινή πηγή. Αυτό μπορεί να καταστρέψει τον αισθητήρα εικόνας ή τα εσωτερικά εξαρτήματα της μηχανής.
 • Ποιότητα εικόνας

 • Ενδέχεται να παρατηρήσετε θόρυβο στην εικόνα (όπως φωτεινές κουκκίδες ή γραμμές) ή αφύσικα χρώματα σε μεγάλες ταχύτητες ISO.
 • Κατά τη λήψη σε υψηλή θερμοκρασία ενδέχεται να εμφανιστεί θόρυβος και αφύσικα χρώματα στην εικόνα.
 • Η συχνή λήψη για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει υψηλές θερμοκρασίες στο εσωτερικό της μηχανής και να επηρεάσει την ποιότητα της εικόνας. Όταν δεν πραγματοποιείτε λήψεις, να σβήνετε πάντα τη μηχανή.
 • Αν τραβήξετε μια λήψη μακράς έκθεσης όταν είναι αυξημένη η θερμοκρασία στο εσωτερικό της μηχανής, η ποιότητα της εικόνας ενδέχεται να μειωθεί. Διακόψτε τη λήψη και περιμένετε λίγα λεπτά πριν φωτογραφίσετε ξανά.
 • Λευκό [Προειδοποίηση θερμοκρασίας με λευκό εικονίδιο] και κόκκινο [Κόκκινη προειδοποίηση θερμοκρασίας] εικονίδιο

 • Το λευκό [Προειδοποίηση θερμοκρασίας με λευκό εικονίδιο] ή το κόκκινο [Κόκκινη προειδοποίηση θερμοκρασίας] εικονίδιο υποδεικνύουν υψηλή θερμοκρασία στο εσωτερικό της μηχανής, γεγονός που οφείλεται σε παράγοντες όπως οι εκτεταμένες λήψεις ή η χρήση σε θερμό περιβάλλον.
 • Το λευκό εικονίδιο [Προειδοποίηση θερμοκρασίας με λευκό εικονίδιο] υποδεικνύει ότι η ποιότητα των στατικών εικόνων θα μειωθεί. Διακόψτε τη λήψη στατικών εικόνων για λίγο και αφήστε τη μηχανή να κρυώσει.
 • Η λήψη σε χαμηλές ταχύτητες ISO αντί για υψηλές ταχύτητες συνιστάται όταν εμφανίζεται το λευκό εικονίδιο [Προειδοποίηση θερμοκρασίας με λευκό εικονίδιο].
 • Το κόκκινο εικονίδιο [Κόκκινη προειδοποίηση θερμοκρασίας] υποδεικνύει ότι η λήψη θα τερματιστεί σύντομα αυτόματα. Μέχρι να κρυώσει το εσωτερικό της μηχανής δεν θα είναι δυνατή η πραγματοποίηση λήψης, επομένως διακόψτε προσωρινά τη λήψη ή απενεργοποιήστε τη μηχανή και αφήστε την να κρυώσει για λίγο.
 • Η λήψη σε θερμό περιβάλλον για μεγάλο χρονικό διάστημα θα προκαλέσει συντομότερα την εμφάνιση του λευκού [Προειδοποίηση θερμοκρασίας με λευκό εικονίδιο] ή του κόκκινου [Κόκκινη προειδοποίηση θερμοκρασίας] εικονιδίου. Όταν δεν πραγματοποιείτε λήψεις, να σβήνετε πάντα τη μηχανή.
 • Αν η θερμοκρασία στο εσωτερικό της μηχανής είναι υψηλή, η ποιότητα των εικόνων που τραβήχτηκαν με υψηλή ταχύτητα ISO ή με μακρά έκθεση μπορεί να μειωθεί ακόμη και πριν από την εμφάνιση του λευκού εικονιδίου [Προειδοποίηση θερμοκρασίας με λευκό εικονίδιο].
 • Αποτελέσματα λήψης

 • Κατά την προβολή με μεγέθυνση, οι ενδείξεις ταχύτητας κλείστρου και τιμής διαφράγματος εμφανίζονται με πορτοκαλί χρώμα. Αν τραβήξετε τη φωτογραφία κατά την προβολή με μεγέθυνση, μπορεί να μην επιτύχετε την επιθυμητή έκθεση. Επιστρέψτε σε κανονική προβολή πριν τραβήξετε τη φωτογραφία.
 • Ακόμη κι αν τραβήξετε τη φωτογραφία στην προβολή με μεγέθυνση, η εικόνα θα καταγραφεί με την περιοχή εικόνας της κανονικής προβολής.
 • Εικόνες και προβολή

 • Σε συνθήκες χαμηλού ή έντονου φωτισμού, η προβαλλόμενη εικόνα μπορεί να μην αντικατοπτρίζει τη φωτεινότητα της εικόνας που καταγράφεται.
 • Αν και μπορεί να παρατηρήσετε θόρυβο κατά την προβολή εικόνων σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού (ακόμα και σε χαμηλές ταχύτητες ISO), θα υπάρχει λιγότερος θόρυβος κατά τις λήψεις λόγω των διαφορών της ποιότητας εικόνας μεταξύ των εικόνων προβολής και των εικόνων που καταγράφηκαν.
 • Η οθόνη ή η τιμή έκθεσης μπορεί να τρεμοπαίζει αν αλλάξει η φωτεινή πηγή (φωτισμός). Σε αυτήν την περίπτωση, διακόψτε προσωρινά τη λήψη και συνεχίστε κάτω από τη φωτεινή πηγή που θα χρησιμοποιήσετε.
 • Αν στρέψετε τη μηχανή σε διαφορετική κατεύθυνση, μπορεί να αποτραπεί στιγμιαία η σωστή εμφάνιση φωτεινότητας. Περιμένετε να σταθεροποιηθεί το επίπεδο φωτεινότητας πριν φωτογραφίσετε.
 • Αν στην εικόνα υπάρχει μια πολύ φωτεινή πηγή, η φωτεινή περιοχή ενδέχεται να εμφανιστεί μαύρη στην οθόνη. Ωστόσο, στην πραγματική εικόνα που θα καταγραφεί η φωτεινή περιοχή θα εμφανιστεί σωστά.
 • Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, οι ρυθμίσεις φωτεινότητας [Διαμόρφωση: Φωτεινότητα οθόνης] ή [Διαμόρφωση: Φωτεινότητα σκοπεύτρου] ενδέχεται να προκαλέσουν θόρυβο ή αφύσικα χρώματα στις εικόνες. Ωστόσο, ο θόρυβος ή τα αφύσικα χρώματα δεν θα καταγραφούν στην εικόνα που τραβάτε.
 • Κατά τη μεγέθυνση της εικόνας, το επίπεδο ευκρίνειάς της μπορεί να φαίνεται εντονότερο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα.
 • Εξειδικευμένες ρυθμίσεις

 • Ορισμένες εξειδικευμένες ρυθμίσεις δεν είναι διαθέσιμες (ορισμένες ρυθμίσεις δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα).
 • Φακός

 • Το σύστημα Image Stabilizer (Σταθεροποιητής εικόνας) είναι ενεργό συνεχώς, ακόμα και χωρίς να πατηθεί μέχρι το μέσον της διαδρομής το κουμπί κλείστρου, όταν χρησιμοποιείτε φακούς με δυνατότητα IS με τον διακόπτη IS να έχει οριστεί σε ON και τη ρύθμιση [Κατάσταση IS] στην περιοχή [Λήψη: Κατάστ IS (Σταθεροπ Εικόνας)] να έχει οριστεί σε [On].

  Το σύστημα Image Stabilizer (Σταθεροποιητής εικόνας) καταναλώνει ισχύ μπαταρίας και μπορεί να μειώσει το πλήθος διαθέσιμων λήψεων, ανάλογα με τις συνθήκες λήψης. Όταν δεν είναι απαραίτητο το σύστημα Image Stabilizer (Σταθεροποιητής εικόνας), π.χ. όταν χρησιμοποιείται τρίποδο, συνιστάται να ρυθμίζετε τον διακόπτη συστήματος Image Stabilizer (Σταθεροποιητής εικόνας) στη θέση OFF.

 • Με τους φακούς EF, η προκαθορισμένη εστίαση κατά τη λήψη είναι διαθέσιμη μόνο κατά τη χρήση (σούπερ) τηλεφακών που διαθέτουν αυτήν τη λειτουργία, οι οποίοι κυκλοφόρησαν από το δεύτερο εξάμηνο του 2011 και μετά.

Σημείωση

 • Εάν χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο HDMI που διατίθεται στο εμπόριο, μπορείτε να προβάλετε εικόνες σε τηλεόραση (). Έχετε υπόψη ότι δεν θα ακούγεται ήχος.

Εμφάνιση πληροφοριών

Για λεπτομέρειες σχετικά με τα εικονίδια που εμφανίζονται για λήψη στατικών εικόνων, ανατρέξτε στη σελίδα Οθόνη λήψης στατικών εικόνων.

Σημείωση

 • Η λευκή οθόνη του εικονιδίου [Προσομοίωση έκθεσης (ενεργοποίηση)] υποδεικνύει ότι οι λήψεις σας θα έχουν ίδια φωτεινότητα με την εικόνα προβολής.
 • Αν το εικονίδιο [Προσομοίωση έκθεσης (ενεργοποίηση)] αναβοσβήνει, υποδεικνύει ότι η εικόνα προβάλλεται με διαφορετική φωτεινότητα από το πραγματικό αποτέλεσμα λήψης, λόγω πολύ χαμηλού ή έντονου φωτισμού. Ωστόσο, η εικόνα που καταγράφεται θα αντικατοπτρίζει τη ρύθμιση έκθεσης. Έχετε υπόψη ότι ο θόρυβος μπορεί να είναι πιο εμφανής από ό,τι στην εικόνα που καταγράφεται.
 • Ενδέχεται να μην υπάρχει δυνατότητα προσομοίωσης έκθεσης σε ορισμένες ρυθμίσεις λήψης. Το εικονίδιο [Προσομοίωση έκθεσης (ενεργοποίηση)] και το ιστόγραμμα εμφανίζονται με γκρι χρώμα. Η εικόνα εμφανίζεται στην οθόνη με την τυπική φωτεινότητα. Σε συνθήκες χαμηλού ή έντονου φωτισμού, το ιστόγραμμα ενδέχεται να μην εμφανίζεται σωστά.
 • Η λειτουργία ιστογράμματος είναι διαθέσιμη εφόσον η ρύθμιση [Λήψη: Προσομοίωση ΕΚΘ] έχει οριστεί σε [Ενεργ.] ().