Κατάσταση ελέγχου οπίσθιου φωτισμού HDR

Χρησιμοποιήστε την κατάσταση [] (Έλεγχ Οπίσθιου Φωτ HDR) για σκηνές με οπίσθιο φωτισμό που περιλαμβάνουν φωτεινές και σκοτεινές περιοχές. Μία λήψη σε αυτήν την κατάσταση καταγράφει τρεις διαδοχικές εικόνες σε διαφορετικές εκθέσεις, που συνδυάζονται για να δημιουργήσουν μια μοναδική εικόνα HDR η οποία διατηρεί τις λεπτομέρειες στις σκιές που διαφορετικά μπορεί να χάνονταν λόγω του οπίσθιου φωτισμού.

Το «HDR» είναι συντομογραφία του όρου «High Dynamic Range» (Υψηλό δυναμικό εύρος).

Συμβουλές Συμβουλές λήψης

 • Κρατήστε σταθερά τη μηχανή.

  Κρατήστε τους αγκώνες κοντά στο σώμα σας για να κρατήσετε σταθερά τη μηχανή (). Σε αυτήν την κατάσταση, ευθυγραμμίζονται τρεις λήψεις και συγχωνεύονται σε μία εικόνα. Ωστόσο, αν υπάρχει σημαντική απόκλιση σε οποιαδήποτε από τις τρεις λήψεις λόγω αστάθειας της μηχανής, ίσως να μην ευθυγραμμιστούν σωστά στην τελική εικόνα.

Προσοχή

 • Σε σύγκριση με άλλες καταστάσεις λήψης, η περιοχή εικόνας θα είναι μικρότερη.
 • Δεν μπορεί να οριστεί η ρύθμιση ποιότητας εικόνας RAW.
 • Η φωτογράφιση με φλας δεν είναι διαθέσιμη.
 • Σημειώστε ότι η εικόνα μπορεί να μην αποδίδεται με ομαλές διαβαθμίσεις και να φαίνεται ακανόνιστα ή να έχει πολύ θόρυβο.
 • Η κατάσταση Έλεγχος οπίσθιου φωτισμού HDR μπορεί να μην είναι αποτελεσματική για σκηνές με έντονο οπίσθιο φωτισμό ή για σκηνές με εξαιρετικά υψηλή αντίθεση.
 • Κατά τη λήψη θεμάτων τα οποία είναι αρκετά φωτεινά ήδη, όπως για παράδειγμα σε σκηνές με κανονικό φωτισμό, η εικόνα ενδέχεται να έχει αφύσικη εμφάνιση εξαιτίας του εφέ HDR.
 • Η λήψη κινούμενων θεμάτων μπορεί να δημιουργήσει είδωλα λόγω της κίνησης ή σκοτεινά σημεία γύρω από το θέμα.
 • Η ευθυγράμμιση των εικόνων μπορεί να μην γίνει σωστά όταν υπάρχουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα (πλέγματα, ραβδώσεις κ.λπ.), επίπεδες ή μονοτονικές εικόνες ή όταν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις θέσης μεταξύ των εικόνων λόγω αστάθειας της μηχανής.
 • Χρειάζεται να μεσολαβήσει κάποιος χρόνος για την εγγραφή των εικόνων στην κάρτα καθώς συγχωνεύονται μετά τη λήψη. Η ένδειξη «BUSY» εμφανίζεται στην οθόνη κατά την επεξεργασία των εικόνων, και η λήψη είναι δυνατή μόνο μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας.