Λειτουργίες κουμπιού κλείστρου για ταινίες

Μπορείτε να ορίσετε τις λειτουργίες που θα εκτελούνται με το πάτημα του κουμπιού κλείστρου μέχρι το μέσον ή μέχρι το τέλος της διαδρομής του κατά την εγγραφή ταινίας.

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Λειτ κουμπ κλείστρ για ταινίες].

 2. Κάντε μια επιλογή.

  • Μισή πίεση

   Καθορίστε τη λειτουργία που εκτελείται, πατώντας το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση.

  • Πλήρης πίεση

   Εμφανίζεται όταν ο επιλογέας κατάστασης έχει οριστεί σε Ταινίες.

   Καθορίστε τη λειτουργία που εκτελείται, πατώντας το κουμπί κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του.

  Με την επιλογή [Πλήρης πίεση] ορισμένη σε [Έναρ/Διακ εγγ ταιν.], μπορείτε να ξεκινήσετε/τερματίσετε την εγγραφή ταινίας πατώντας το πλήκτρο λήψης ταινίας, πατώντας το κουμπί κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του ή χρησιμοποιώντας το ασύρματο τηλεχειριστήριο BR-E1 ή τον διακόπτη τηλεχειρισμού RS-60E3 (πωλούνται ξεχωριστά).

Σημείωση

 • Όταν η επιλογή [Μισή πίεση] έχει οριστεί σε [Μέτρ+One-Shot AF], θα αλλάξει σε [Μέτρ+ Servo AF], αν ορίσετε την επιλογή [Μέγ. ΕΓΓΡ ταινίας] σε [4K].