Φωτεινότητα οθόνης

  1. Επιλέξτε [Διαμόρφωση: Φωτεινότητα οθόνης].

  2. Κάντε τη ρύθμιση.

    • Ανατρέχοντας στην γκρίζα εικόνα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα και πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης.

Σημείωση

  • Για να ελέγξετε την έκθεση μιας εικόνας, συνιστάται η εξέταση του ιστογράμματός της ().