Εμφάνιση σημείου AF

Μπορείτε να εμφανίσετε τα σημεία AF που χρησιμοποιήθηκαν για την εστίαση, τα οποία θα έχουν κόκκινο περίγραμμα στην οθόνη προβολής/αναπαραγωγής. Εάν έχει οριστεί η αυτόματη επιλογή σημείου AF, ενδέχεται να εμφανίζονται πολλά σημεία AF.

  1. Επιλέξτε [Προβολή/αναπαραγωγή: Εμφ.ΣημείουΑF].

  2. Επιλέξτε [Ενεργ.].