Ψευδώνυμο

Μπορείτε να αλλάξετε το ψευδώνυμο της μηχανής (εμφανίζεται σε smartphone και άλλες κάμερες) εάν απαιτείται.

  1. Επιλέξτε [Ρυθμίσεις ασύρματης επικοινωνίας: Ψευδώνυμο].

  2. Εισαγάγετε κείμενο χρησιμοποιώντας τις Λειτουργίες εικονικού πληκτρολογίου.

    • Όταν τελειώσετε με την εισαγωγή των χαρακτήρων, πατήστε το πλήκτρο MENU.