Κατάσταση ασύρματης επικοινωνίας

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της ασύρματης επικοινωνίας στην οθόνη.

Οθόνη λειτουργιών λήψης

Οθόνη εμφάνισης πληροφοριών κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής

  • (1) Λειτουργία Wi-Fi
  • (2) Ισχύς σήματος ασύρματης επικοινωνίας
  • (3) Λειτουργία Bluetooth
Κατάσταση επικοινωνίας Οθόνη
Λειτουργία Wi-Fi Ισχύς σήματος ασύρματης επικοινωνίας
Δεν συνδέθηκε Wi-Fi: Απενεργοποίηση Off
Wi-Fi: Ενεργοποίηση
Συνδέεται (Αναβοσβήνει)
Συνδέθηκε
Αποστολή δεδομένων (Αριστερά και δεξιά)
Σφάλμα σύνδεσης (Αναβοσβήνει)

Ένδειξη λειτουργίας Bluetooth

Λειτουργία Bluetooth Κατάσταση σύνδεσης Οθόνη
Εκτός από [Απενεργ.] Το Bluetooth συνδέθηκε Το Bluetooth συνδέθηκε
Το Bluetooth δεν συνδέθηκε Το Bluetooth δεν συνδέθηκε
[Απενεργ.] Το Bluetooth δεν συνδέθηκε Δεν εμφανίζεται