Ημνία/Ώρα/Ζώνη

Όταν ενεργοποιείτε τη μηχανή για πρώτη φορά ή αν έχετε επαναφέρει την ημερομηνία/ώρα/ζώνη, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να ρυθμίσετε πρώτα τη ζώνη ώρας.

Αν ρυθμίσετε πρώτα τη ζώνη ώρας, μπορείτε απλά να προσαρμόζετε αυτήν τη ρύθμιση όπως απαιτείται στο μέλλον και η ημερομηνία/ώρα θα ενημερώνονται αναλόγως.

Καθώς στις εικόνες θα προστεθούν οι πληροφορίες ημερομηνίας και ώρας λήψης, βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει την ημερομηνία/ώρα.

 1. Επιλέξτε [Διαμόρφωση: Ημνία/Ώρα/Ζώνη].

 2. Ρυθμίστε τη ζώνη ώρας.

  • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο για να επιλέξετε [Ζώνη Ώρας].
  • Πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης.
  • Πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης.
  • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πλήκτρο επάνωΠλήκτρο Κάτω για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας και πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης.
  • Αν η ζώνη ώρας σας δεν εμφανίζεται, πατήστε το πλήκτρο MENU, έπειτα ορίστε τη διαφορά από την UTC στην περιοχή [Διαφορά ώρας].
  • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο για να ορίσετε μια επιλογή [Διαφορά ώρας] (+–/ώρα/λεπτό) και πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης.
  • Καθορίστε την με τα πλήκτρα Πλήκτρο επάνωΠλήκτρο Κάτω και πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης.
  • Αφού εισαγάγετε τη ζώνη ώρας ή τη διαφορά ώρας, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο, για να επιλέξετε [ΟΚ].
 3. Ορίστε την ημερομηνία και την ώρα.

  • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο για να επιλέξετε ένα στοιχείο και πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης.
  • Καθορίστε την με τα πλήκτρα Πλήκτρο επάνωΠλήκτρο Κάτω και πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης.
 4. Καθορίστε τη ρύθμιση θερινής ώρας.

  • Ρυθμίστε όπως θέλετε.
  • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο για να επιλέξετε [Θερινή ώρα ανενεργή] και πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης.
  • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πλήκτρο επάνωΠλήκτρο Κάτω για να επιλέξετε [Θερινή ώρα] και πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης.
  • Όταν η θερινή ώρα ρυθμιστεί σε [Θερινή ώρα], η ώρα που καθορίστηκε στο βήμα 3 αλλάζει κατά 1 ώρα προς τα εμπρός. Αν επιλέξετε [Θερινή ώρα ανενεργή], η θερινή ώρα ακυρώνεται και η ώρα αλλάζει κατά 1 ώρα προς τα πίσω.
 5. Τερματίστε τη διαδικασία καθορισμού ρυθμίσεων.

  • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο για να επιλέξετε [ΟΚ].

Προσοχή

 • Η ρύθμιση [Ημνία/Ώρα/Ζώνη] μπορεί να χαθεί, όταν αποθηκεύετε τη μηχανή χωρίς την μπαταρία, όταν η μπαταρία της μηχανής έχει αποφορτιστεί ή όταν η μηχανή εκτίθεται σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Αν συμβεί αυτό, ρυθμίστε τις ξανά.
 • Αφού αλλάξετε το στοιχείο [Ζώνη/Διαφορά ώρας], ελέγξτε ότι έχει οριστεί η σωστή ημερομηνία/ώρα.

Σημείωση

 • Ο χρόνος αυτόματης απενεργοποίησης μπορεί να παραταθεί ενώ εμφανίζεται η οθόνη [Διαμόρφωση: Ημνία/Ώρα/Ζώνη].