Αναζήτηση εικόνων με τον επιλογέα

Στην προβολή μεμονωμένων εικόνων, μπορείτε να περιστρέψετε τον επιλογέα Επιλογέας για να μετακινηθείτε στις εικόνες προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, σύμφωνα με τη μέθοδο γρήγορης μετάβασης που έχει οριστεί.

 1. Επιλέξτε [Προβολή/αναπαραγωγή: Προώθ. εικ. με ].

 2. Επιλέξτε τη μέθοδο γρήγορης μετάβασης.

  Σημείωση

  • Με την επιλογή [Άλμα εικόνων ανά τον καθορισμένο αριθμό], μπορείτε να περιστρέψετε τον επιλογέα Επιλογέας για να επιλέξετε τον αριθμό εικόνων ανά τον οποίο θα πραγματοποιείται γρήγορη μετάβαση.
  • Από τη ρύθμιση [Εμφάνιση ανά βαθμολογία εικόνας], περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας για να επιλέξετε τη βαθμολογία (). Αν επιλέξετε Βαθμολογία, θα εμφανιστούν όλες οι βαθμολογημένες εικόνες κατά την αναζήτησή σας.
 3. Μετακινηθείτε γρήγορα στις εικόνες.

  (1) Μέθοδος γρήγορης μετάβασης

  (2) Θέση προβολής

  • Πατήστε το πλήκτρο Προβολή/αναπαραγωγή.
  • Στην προβολή μεμονωμένων εικόνων, περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας.

   Μπορείτε να αναζητήσετε εικόνες με τη μέθοδο γρήγορης μετάβασης που έχει καθοριστεί.