Έξοδος HDMI HDR

Μπορείτε να προβάλετε εικόνες RAW σε HDR συνδέοντας τη μηχανή σε τηλεόραση HDR.

  1. Επιλέξτε [Προβολή/αναπαραγωγή: Έξοδος HDMI HDR].

  2. Επιλέξτε [On].

Σημείωση

  • Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση HDR έχει ρυθμιστεί για είσοδο HDR. Για λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή εισόδων στην τηλεόραση, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της τηλεόρασης.
  • Ανάλογα με την τηλεόραση που χρησιμοποιείται, οι εικόνες ενδέχεται να μην έχουν την αναμενόμενη εμφάνιση.
  • Ορισμένα εφέ εικόνας και κάποιες πληροφορίες ενδέχεται να μην εμφανίζονται σε μια τηλεόραση HDR.