Λήψη με τηλεχειρισμό

Η λήψη με τηλεχειρισμό υποστηρίζεται με το ασύρματο τηλεχειριστήριο BR-E1 ή τον διακόπτη τηλεχειρισμού RS-60E3 (με σύνδεση Bluetooth και ασύρματη σύνδεση, αντίστοιχα, που πωλούνται ξεχωριστά).

Ασύρματο τηλεχειριστήριο BR-E1

Μπορείτε να φωτογραφίζετε από απόσταση έως 5 μέτρων περίπου από τη μηχανή. Μετά τη ζεύξη της μηχανής και του BR-E1 (), ορίστε την κατάσταση προώθησης σε [Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης 10 δευτ./Τηλεχειριστήριο] ().

Για οδηγίες χειρισμού, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο οδηγιών του BR-E1.

Σημείωση

  • Ο χρόνος αυτόματης απενεργοποίησης μπορεί να παραταθεί εφόσον η μηχανή έχει ρυθμιστεί για λήψη με τηλεχειρισμό.
  • Το τηλεχειριστήριο BR-E1 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για εγγραφή ταινίας ().

Διακόπτης τηλεχειρισμού RS-60E3

Αφού συνδεθεί στη μηχανή, ο διακόπτης σάς δίνει τη δυνατότητα να φωτογραφίζετε από απόσταση μέσω ασύρματης σύνδεσης.

Για οδηγίες χειρισμού, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο οδηγιών του RS-60E3.

  1. Ανοίξτε το κάλυμμα υποδοχής.

  2. Συνδέστε το βύσμα στην υποδοχή τηλεχειρισμού.