Σύνδεση Wi-Fi/Bluetooth

  1. Επιλέξτε [Ρυθμίσεις ασύρματης επικοινωνίας: Σύνδεση Wi-Fi/Bluetooth].

  2. Επιλέξτε ένα στοιχείο για σύνδεση με τη μηχανή.

Σύνδεση με smartphone ()

Ελέγξτε τη μηχανή από απόσταση και περιηγηθείτε στις εικόνες της μηχανής μέσω σύνδεσης Wi-Fi, χρησιμοποιώντας την ειδική εφαρμογή Camera Connect σε smartphone ή tablet (στο παρόν εγχειρίδιο αναφέρονται συλλογικά ως «smartphone»).

Αφού γίνει ζεύξη της μηχανής με ένα smartphone που υποστηρίζει την τεχνολογία χαμηλής ενέργειας Bluetooth (εφεξής «Bluetooth»), χρειάζεστε μόνο το smartphone για να συνδεθείτε μέσω Wi-Fi.

Τηλεχειριστήριο (EOS Utility) ()

Συνδέστε τη μηχανή σε έναν υπολογιστή μέσω Wi-Fi και χειριστείτε τη μηχανή από απόσταση χρησιμοποιώντας το EOS Utility (λογισμικό EOS). Επίσης, είναι δυνατή η αυτόματη αποστολή και των εικόνων της μηχανής στον υπολογιστή.

Εκτύπωση από εκτυπωτή Wi-Fi ()

Συνδέστε τη μηχανή με έναν εκτυπωτή μέσω Wi-Fi για να εκτυπώσετε εικόνες.

Αποστολή σε υπηρεσία Web ()

Για τους πελάτες της Canon, οι εικόνες μπορούν να αποστέλλονται απευθείας από τη μηχανή στην υπηρεσία cloud image.canon μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής μέλους (χωρίς χρέωση). Τα αρχικά αρχεία των εικόνων που αποστέλλονται στην υπηρεσία image.canon διατηρούνται για 30 ημέρες, χωρίς περιορισμούς αποθήκευσης, και μπορείτε να τα κατεβάσετε σε υπολογιστές ή να τα μεταφέρετε σε άλλες υπηρεσίες Web.

Σύνδεση σε ασύρμ τηλεχειριστ ()

Η μηχανή μπορεί επίσης να συνδεθεί σε ασύρματο τηλεχειριστήριο BR-E1 (πωλείται χωριστά) μέσω Bluetooth για λήψη με τηλεχειρισμό.