Διαμόρφωση κάρτας

Αν η κάρτα είναι καινούργια ή έχει διαμορφωθεί ήδη με άλλη μηχανή ή υπολογιστή, πρέπει να διαμορφωθεί με αυτήν τη μηχανή.

Προσοχή

 • Όταν διαμορφώνεται μια κάρτα, διαγράφονται όλες οι εικόνες και τα δεδομένα που περιέχει. Επειδή διαγράφονται ακόμη και οι προστατευμένες εικόνες, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάτι που θέλετε να κρατήσετε. Αν χρειάζεται, μεταφέρετε τις εικόνες και τα δεδομένα σε έναν υπολογιστή ή αλλού, πριν να διαμορφώσετε την κάρτα.
 1. Επιλέξτε [Διαμόρφωση: Διαμόρφωση κάρτας].

 2. Διαμορφώστε την κάρτα.

  • Επιλέξτε [ΟΚ].
  • Για διαμόρφωση χαμηλού επιπέδου, πατήστε το πλήκτρο INFO για να προσθέσετε ένα σημάδι ελέγχου [Έλεγχος] στο στοιχείο [Πλήρης Διαμόρφωση] και κατόπιν επιλέξτε [ΟΚ].

Σημείωση

 • Η χωρητικότητα της κάρτας που εμφανίζεται στην οθόνη διαμόρφωσης κάρτας μπορεί να είναι χαμηλότερη από την ονομαστική χωρητικότητα.
 • Αυτή η συσκευή ενσωματώνει την τεχνολογία exFAT, η οποία παρέχεται κατόπιν αδείας από τη Microsoft.

Συμβουλές Συνθήκες που απαιτούν διαμόρφωση της κάρτας

 • Η κάρτα είναι καινούργια.
 • Η κάρτα διαμορφώθηκε από άλλη φωτογραφική μηχανή ή από υπολογιστή.
 • Η κάρτα έχει γεμίσει με εικόνες ή δεδομένα.
 • Εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος σχετικό με την κάρτα.

Πλήρης διαμόρφωση

 • Εκτελέστε τη διαδικασία διαμόρφωσης χαμηλού επιπέδου αν η ταχύτητα εγγραφής ή ανάγνωσης της κάρτας δείχνει χαμηλή ή αν θέλετε να διαγράψετε πλήρως τα δεδομένα από την κάρτα.

 • Επειδή η διαδικασία διαμόρφωσης χαμηλού επιπέδου θα διαγράψει όλες τις εγγράψιμες περιοχές της κάρτας, θα διαρκέσει περισσότερο από τη συμβατική διαδικασία.

 • Κατά τη διαμόρφωση χαμηλού επιπέδου, μπορείτε να ακυρώσετε τη διαμόρφωση επιλέγοντας [Άκυρο]. Ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση, η κανονική διαδικασία διαμόρφωσης θα ολοκληρωθεί πλήρως και θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα ως συνήθως.

Μορφές αρχείου κάρτας

 • Οι κάρτες SD/SDHC θα διαμορφωθούν σε FAT32. Οι κάρτες SDXC θα διαμορφωθούν σε exFAT.

 • Οι μεμονωμένες ταινίες σε κάρτες exFAT εγγράφονται ως ενιαίο αρχείο (χωρίς να διαιρεθούν σε πολλά αρχεία), ακόμα και αν υπερβαίνουν τα 4 GB, επομένως το τελικό αρχείο ταινίας θα υπερβαίνει τα 4 GB.

  Προσοχή

  • Η χρήση καρτών SDXC που έχουν διαμορφωθεί με αυτή τη μηχανή ίσως να μην είναι δυνατή σε άλλες μηχανές. Σημειώστε επίσης ότι οι κάρτες με διαμόρφωση exFAT ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται από κάποια λειτουργικά συστήματα υπολογιστών ή συσκευές ανάγνωσης καρτών.
  • Η διαμόρφωση ή η διαγραφή δεδομένων σε μια κάρτα δεν διαγράφει εντελώς τα δεδομένα. Λάβετε υπόψη αυτό το γεγονός όταν πρόκειται να πωλήσετε ή να απορρίψετε την κάρτα. Όταν απορρίπτετε τις κάρτες, πρέπει να λαμβάνετε μέτρα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών, αν είναι απαραίτητο, π.χ. με την καταστροφή των καρτών.