Ρυθμίσεις ισορροπίας λευκού

Η λειτουργία Ισορροπίας Λευκού (ΙΣΛ) διασφαλίζει ότι οι λευκές περιοχές των εικόνων θα φαίνονται λευκές. Κανονικά, η αυτόματη ρύθμιση [] (Προτεραιότητα ατμόσφαιρας) ή [] (Προτεραιότητα λευκού) αποδίδει τη σωστή ισορροπία λευκού. Εάν δεν επιτυγχάνονται φυσικά χρώματα με την αυτόματη ρύθμιση, μπορείτε να επιλέξετε την κατάλληλη ρύθμιση ισορροπίας λευκού σύμφωνα με την τρέχουσα φωτεινή πηγή ή να τη ρυθμίσετε χειροκίνητα φωτογραφίζοντας ένα λευκό αντικείμενο.

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Ισορροπ.λευκού].

 2. Κάντε μια επιλογή.

(Περίπου)
Ένδειξη Κατάσταση Θερμοκρασία χρώματος (K: Kelvin)
Αυτόμ: Προτερ. ατμόσφαιρας 3000-7000
Αυτόμ: Προτερ. λευκού
Φως ημέρας 5200
Σκιά 7000
Συννεφιά, ανατολή, δύση ηλίου 6000
Φως λυχνίας πυράκτωσης 3200
Λευκό φως φθορισμού 4000
Φλας Αυτόματη ρύθμιση*
Εξειδικευμένη 2000-10000
Θερμοκρασία χρώματος Θερμ. χρώματος 2500-10000

Ισχύει κατά τη χρήση φλας Speedlite που διαθέτουν λειτουργία μετάδοσης θερμοκρασίας χρώματος. Σε αντίθετη περίπτωση, καθορίζεται περίπου στα 6000K.

Ισορροπία λευκού

Το ανθρώπινο μάτι προσαρμόζεται στις αλλαγές του φωτισμού, ώστε λευκά αντικείμενα να φαίνονται λευκά υπό όλα τα είδη φωτισμού. Οι ψηφιακές μηχανές προσδιορίζουν το λευκό από τη θερμοκρασία χρώματος φωτισμού και, με βάση αυτό, εφαρμόζουν επεξεργασία εικόνων ώστε οι τόνοι των χρωμάτων να φαίνονται φυσικοί στις λήψεις σας.

[] Αυτόματη ισορροπία λευκού

Με τη ρύθμιση [Αυτόματη ισορροπία λευκού], μπορείτε να αυξήσετε ελαφρώς την ένταση των θερμών χρωματισμών της εικόνας κατά τη λήψη σκηνής με φωτισμό λυχνίας πυράκτωσης.

Εάν επιλέξετε τη ρύθμιση [Αυτόματη: Προτεραιότητα λευκού], μπορείτε να μειώσετε την ένταση των θερμών χρωματισμών της εικόνας.

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Ισορροπ.λευκού].

 2. Επιλέξτε [Αυτόματη ισορροπία λευκού].

  • Με επιλεγμένο [Αυτόματη ισορροπία λευκού], πατήστε το πλήκτρο INFO.
 3. Κάντε μια επιλογή.

Προσοχή

 • Προφυλάξεις με τη ρύθμιση [Αυτόματη: Προτεραιότητα λευκού]

 • Ο θερμός χρωματισμός των θεμάτων μπορεί να είναι ξεθωριασμένος.
 • Όταν υπάρχουν πολλές φωτεινές πηγές στη σκηνή, ο θερμός χρωματισμός της εικόνας μπορεί να μην μειωθεί.
 • Όταν χρησιμοποιείτε φλας, οι τόνοι των χρωμάτων θα είναι όπως με τη ρύθμιση [Αυτόματη ισορροπία λευκού].

[] Εξειδικευμένη ισορροπία λευκού

Με την εξειδικευμένη ισορροπία λευκού, μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα την ισορροπία λευκού για τη συγκεκριμένη φωτεινή πηγή της θέσης λήψης. Αυτή η διαδικασία πρέπει να εκτελείται κάτω από τη φωτεινή πηγή, στην πραγματική τοποθεσία λήψης.

 1. Φωτογραφίστε ένα λευκό αντικείμενο.

  • Στρέψτε τη μηχανή σε ένα ολόλευκο αντικείμενο, ώστε το λευκό να καλύψει την οθόνη.
  • Εστιάστε χειροκίνητα και κάντε λήψη με την τυπική έκθεση που έχει οριστεί για το λευκό αντικείμενο.
  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε ρύθμιση ισορροπίας λευκού.
 2. Επιλέξτε [Λήψη: Εξειδικευμένη ΙΣΛ].

 3. Εισαγάγετε τα δεδομένα ισορροπίας λευκού.

  • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο για να επιλέξετε τη φωτογραφία που τραβήξατε στο βήμα 1 και πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης.

   Επιλέξτε [ΟΚ] για να εισαγάγετε τα δεδομένα.

 4. Επιλέξτε [Λήψη: Ισορροπ.λευκού].

 5. Επιλέξτε [Εξειδικευμένη].

Προσοχή

 • Αν η έκθεση που επιτεύχθηκε στο βήμα 1 διαφέρει σημαντικά από την τυπική έκθεση, ενδέχεται να μην επιτευχθεί σωστή ισορροπία λευκού.
 • Δεν είναι δυνατή η επιλογή αυτών των εικόνων: Εικόνες που καταγράφηκαν όταν το Στυλ εικόνας είχε ρυθμιστεί σε [Μονόχρωμη], εικόνες στις οποίες έχει εφαρμοστεί δημιουργικό φίλτρο πριν ή μετά τη λήψη, κομμένες εικόνες ή εικόνες που τραβήχτηκαν με άλλη μηχανή.
 • Μπορεί να εμφανιστούν εικόνες που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη ρύθμιση.

Σημείωση

 • Αντί για ένα λευκό αντικείμενο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια γκρι κάρτα ή έναν τυπικό γκρι ανακλαστήρα 18% (διατίθεται στο εμπόριο).

[] Θερμοκρασία χρώματος

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Ισορροπ.λευκού].

 2. Καθορίστε τη θερμοκρασία χρώματος.

  • Επιλέξτε [Θερμοκρασία χρώματος].
  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας για να ορίσετε τη θερμοκρασία χρώματος που προτιμάτε και πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης.
  • Μπορείτε να καθορίσετε θερμοκρασία χρώματος από περίπου 2500K έως 10000K, σε βήματα 100K.

Προσοχή

 • Όταν καθορίζετε τη θερμοκρασία χρώματος για μια τεχνητή φωτεινή πηγή, επιλέξτε τη διόρθωση ισορροπίας λευκού (απόκλιση προς το ματζέντα ή το πράσινο) όπως απαιτείται.
 • Κατά τη ρύθμιση του στοιχείου [Θερμοκρασία χρώματος] σε μια τιμή η οποία έχει μετρηθεί με μετρητή θερμοκρασίας χρώματος που διατίθεται στο εμπόριο, τραβήξτε μερικές δοκιμαστικές λήψεις και προσαρμόστε τη ρύθμιση όπως απαιτείται για τη διόρθωση τυχόν διαφοράς μεταξύ του μετρητή θερμοκρασίας χρώματος και της μηχανής.