Λήψη με Speedlite

Φλας Speedlite σειράς EL/EX για μηχανές EOS

Η μηχανή υποστηρίζει φωτογράφιση με φλας με χρήση όλων των λειτουργιών των φλας Speedlite της σειράς EL/EX (πωλούνται ξεχωριστά).

Για οδηγίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο οδηγιών του φλας Speedlite σειράς EL/EX.

Προσοχή

  • Τα φλας Speedlite δεν πυροδοτούνται διακεκομμένα για να παρέχουν βοηθητική δέσμη AF.

Φλας Speedlite της Canon εκτός από τη σειρά EL/EX

  • Με ένα φλας Speedlite της σειράς EZ/E/EG/ML/TL διαμορφωμένο σε κατάσταση αυτόματου φλας A-TTL ή TTL, το φλας θα ενεργοποιείται μόνο σε πλήρη ισχύ.

    Ορίστε την κατάσταση λήψης της μηχανής σε M ή Av και ρυθμίστε την τιμή διαφράγματος πριν από τη λήψη.

  • Όταν χρησιμοποιείτε ένα φλας Speedlite με κατάσταση χειροκίνητου φλας, φωτογραφίστε σε κατάσταση χειροκίνητου φλας.

Μονάδα φλας που δεν είναι της Canon

Ταχύτητα συγχρονισμού

Η μηχανή έχει δυνατότητα συγχρονισμού με μικρού μεγέθους μονάδες φλας που δεν είναι της Canon σε έως 1/250 δευτ. Στην περίπτωση μεγάλων μονάδων φλας, τύπου στούντιο, η διάρκεια του φλας είναι μεγαλύτερη από ό,τι σε μια μονάδα φλας μικρού μεγέθους και ποικίλει ανάλογα με το μοντέλο. Πριν από τη λήψη, επιβεβαιώστε ότι ο συγχρονισμός φλας εκτελείται σωστά, πραγματοποιώντας μερικές δοκιμαστικές λήψεις σε ταχύτητα συγχρονισμού περίπου 1/60 δευτ. έως 1/30 δευτ.

Προσοχή

  • Χαμηλώστε το ενσωματωμένο φλας χειροκίνητα πριν τοποθετήσετε μια μονάδα εξωτερικού φλας.
  • Η χρήση της μηχανής με αποκλειστική μονάδα φλας ή αξεσουάρ φλας για μηχανές άλλων κατασκευαστών, ενέχει τον κίνδυνο δυσλειτουργίας, ακόμη και ζημιάς.
  • Μην συνδέετε μονάδα φλας υψηλής τάσης στην υποδοχή αξεσουάρ της μηχανής. Ενδέχεται να μην ανάψει.