Διόρθωση έκθεσης/Ρυθμίσεις AEB

Μπορείτε να καταγράψετε τρεις εικόνες σε διαφορετικές ταχύτητες κλείστρου, τιμές διαφράγματος και ταχύτητες ISO, όπως προσαρμόζονται από τη μηχανή. Η λειτουργία αυτή ονομάζεται ΑΕΒ.

Το AEB είναι συντομογραφία του όρου «Auto Exposure Bracketing» (Αυτόματη οριοθέτηση έκθεσης).

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Διόρθ. έκθ./AEB].

 2. Καθορίστε το εύρος αυτόματης οριοθέτησης έκθεσης (AEB).

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας για να ορίσετε το εύρος αυτόματης οριοθέτησης έκθεσης (1). Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο, για να ορίσετε την τιμή διόρθωσης έκθεσης.
  • Πατήστε Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης για να το ορίσετε.
  • Αφού οριστεί εύρος αυτόματης οριοθέτησης έκθεσης, θα εμφανιστεί στην οθόνη, στην ένδειξη επιπέδου έκθεσης.
 3. Τραβήξτε τη φωτογραφία.

  Τυπική έκθεση

  Μειωμένη έκθεση

  Αυξημένη έκθεση

  • Η μηχανή τραβάει τρεις λήψεις οριοθέτησης σύμφωνα με την καθορισμένη κατάσταση προώθησης, με την εξής σειρά: Τυπική έκθεση, μειωμένη έκθεση και αυξημένη έκθεση.
  • Η αυτόματη οριοθέτηση έκθεσης (AEB) δεν ακυρώνεται αυτόματα. Για να ακυρώσετε την αυτόματη οριοθέτηση έκθεσης (AEB), ακολουθήστε το βήμα 2 για να μηδενίσετε την ένδειξη εύρους αυτόματης οριοθέτησης έκθεσης.

Προσοχή

 • Η διόρθωση έκθεσης στην αυτόματη οριοθέτηση έκθεσης (AEB) μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματική εάν η ρύθμιση [Λήψη: Auto Lighting Optimizer/Λήψη: Αυτ. Βελτιστοποίηση Φωτισμού] () δεν έχει οριστεί στην επιλογή [Απενεργ.].

Σημείωση

 • Αν έχετε επιλέξει την κατάσταση προώθησης [Μεμονωμένες λήψεις], πατήστε το κουμπί κλείστρου τρεις φορές για κάθε λήψη. Στην κατάσταση [Συνεχής λήψη], εάν πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του, θα καταγραφούν τρεις εικόνες, η μία μετά την άλλη, προτού η μηχανή διακόψει αυτόματα τη λήψη. Όταν έχει ρυθμιστεί το [Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης 10 δευτ.] ή το [Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης 2 δευτ.], τρεις διαδοχικές λήψεις καταγράφονται μετά από μια καθυστέρηση 10 ή 2 δευτερολέπτων. Όταν είναι ρυθμισμένο στο [Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης: Συνεχής λήψη], τρεις φορές, ο καθορισμένος αριθμός λήψεων λαμβάνεται σε συνεχή λήψη.

 • Μπορείτε να καθορίσετε την αυτόματη οριοθέτηση έκθεσης (AEB) σε συνδυασμό με τη διόρθωση έκθεσης.
 • Η επιλογή AEB δεν είναι διαθέσιμη με φλας, μείωση θορύβου πολλαπλών λήψεων, δημιουργικό φίλτρο ή λήψη bulb.
 • Η αυτόματη οριοθέτηση έκθεσης (AEB) ακυρώνεται αυτόματα, εάν κάνετε μία από τις ακόλουθες ενέργειες: Τοποθέτηση του διακόπτη λειτουργίας στη θέση Απενεργοποίηση ή όταν το φλας είναι πλήρως φορτισμένο.