Ασύρματες λειτουργίες

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει πώς μπορείτε να συνδέσετε τη μηχανή σε ένα smartphone ασύρματα μέσω Bluetooth® ή Wi-Fi® και να στείλετε εικόνες σε συσκευές ή υπηρεσίες Web, πώς μπορείτε να ελέγξετε τη μηχανή από έναν υπολογιστή ή ασύρματο τηλεχειριστήριο και άλλες λειτουργίες.

Προσοχή

  • Σημαντικό

  • Λάβετε υπόψη ότι η Canon δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλειες ή ζημίες που οφείλονται σε λανθασμένες ρυθμίσεις ασύρματης επικοινωνίας κατά τη χρήση της μηχανής. Επιπλέον, η Canon δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν άλλη απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε από τη χρήση της μηχανής.

    Όταν χρησιμοποιείτε λειτουργίες ασύρματης επικοινωνίας, θέστε σε εφαρμογή κατάλληλα μέτρα ασφαλείας με δική σας ευθύνη και κατά τη διακριτική σας ευχέρεια. Η Canon δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή άλλες παραβιάσεις ασφαλείας.