Εγχειρίδια οδηγιών

 • Εγχειρίδιο οδηγιών (περιλαμβάνεται με τη μηχανή)

  Παρέχει βασικές οδηγίες για τη μηχανή.

 • Εγχειρίδιο για προχωρημένους

  Παρέχονται πλήρεις αναλυτικές οδηγίες σε αυτό το Εγχειρίδιο για προχωρημένους.

  Για το πιο πρόσφατο Εγχειρίδιο για προχωρημένους, ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο.

  https://cam.start.canon/C015/

 • Εγχειρίδιο οδηγιών φακού/λογισμικού

  Κάντε λήψη από τον ακόλουθο ιστότοπο και ανατρέξτε στις συμπληρωματικές πληροφορίες.

  https://cam.start.canon/

Σημείωση

 • Επιλέξτε [Διαμόρφωση: URL εγχειριδίου/λογισμικού] για να εμφανιστεί ο κωδικός QR στην οθόνη της μηχανής.