Μέθοδος AF

Μπορείτε να επιλέξετε τη μέθοδο AF ανάλογα με τις συνθήκες λήψης ή το θέμα. Η μηχανή επιχειρεί να εστιάσει σε οποιοδήποτε πρόσωπο βρίσκεται σε ένα σημείο AF ή πλαίσιο AF ζώνης. Στην κατάσταση Έξυπνη αυτόματη σκηνή, Υβριδική αυτόματη και Αυτοπορτραίτο, η ρύθμιση [+Παρακολ] ορίζεται αυτόματα. Για οδηγίες σχετικά με την επιλογή μεθόδου AF, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή μεθόδου AF.

: +Παρακολ

Η μηχανή εντοπίζει ανθρώπινα πρόσωπα και εστιάζει σε αυτά. Εμφανίζεται ένα σημείο AF [] πάνω από κάθε πρόσωπο που ανιχνεύεται, το οποίο στη συνέχεια παρακολουθείται.

Αν δεν εντοπιστεί κανένα πρόσωπο, ολόκληρη η περιοχή AF χρησιμοποιείται για εστίαση.

: AF Σημείου

Η μηχανή εστιάζει σε στενότερη περιοχή από [AF 1 σημείου].

: AF 1 σημείου

Η μηχανή εστιάζει χρησιμοποιώντας ένα μεμονωμένο σημείο AF [AF 1 σημείου].

: AF ζώνης

Εστιάζει σε ευρύτερο καρέ ζώνης AF, κάτι που διευκολύνει τη λήψη θεμάτων περισσότερο από την επιλογή [AF 1 σημείου].

Εστιάζει κατά προτεραιότητα στο πλησιέστερο θέμα. Τα πρόσωπα των ατόμων στο πλαίσιο AF ζώνης έχουν επίσης προτεραιότητα στην εστίαση.

Τα εστιασμένα σημεία AF εμφανίζονται με το σύμβολο AF 1 σημείου.

Επιλογή μεθόδου AF

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Μέθοδος AF].

 2. Κάντε μια επιλογή.

Σημείωση

 • Χωρίς να χρησιμοποιήσετε το μενού, μπορείτε να ορίσετε τη μέθοδο AF και με το πάτημα του πλήκτρου Επιλογή σημείου AF και κατόπιν με νέο πάτημα του πλήκτρου Επιλογή σημείου AF.

+Παρακολ: Πρόσωπο+Παρακολούθηση

Η μηχανή εντοπίζει ανθρώπινα πρόσωπα και εστιάζει σε αυτά. Αν κινηθεί ένα πρόσωπο, κινείται και το σημείο AF [Σημείο AF] ακολουθώντας το πρόσωπο.

Με τη ρύθμιση [Ανίχνευση ματιών] να έχει οριστεί σε [Ενεργ.], μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψεις εστιάζοντας στα μάτια του θέματος ().

Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για μηχανή στην οποία η λειτουργία AF έχει οριστεί ως [One-Shot AF] (). Εάν έχετε επιλέξει [Servo AF] (), το σημείο AF θα γίνεται μπλε όταν επιτυγχάνεται εστίαση.

 1. Ελέγξτε το σημείο AF.

  • Εμφανίζεται ένα σημείο AF [Σημείο AF] πάνω από κάθε πρόσωπο που ανιχνεύεται.
  • Όταν ανιχνεύονται πολλά πρόσωπα, το πάτημα του πλήκτρου Επιλογή σημείου AF αλλάζει το σημείο AF σε [Προσαρμογή σημείου AF]. Πατήστε τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο, για να επιλέξετε το πρόσωπο στο οποίο θα γίνει εστίαση.
 2. Εστιάστε και τραβήξτε τη φωτογραφία.

  • Μόλις πατήσετε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση και το θέμα βρίσκεται σε εστίαση, το σημείο AF γίνεται πράσινο και η μηχανή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα.

   Ένα πορτοκαλί σημείο AF υποδεικνύει ότι η μηχανή δεν μπόρεσε να εστιάσει σε θέματα.

Προσοχή

 • Αν το πρόσωπο του θέματος δεν είναι εστιασμένο, η ανίχνευση προσώπων δεν θα είναι δυνατή. Ρυθμίστε χειροκίνητα την εστίαση () για να ανιχνευτεί το πρόσωπο και έπειτα πραγματοποιήστε αυτόματη εστίαση.
 • Ενδέχεται να αναγνωριστεί ως ανθρώπινο πρόσωπο κάποιο άλλο αντικείμενο της σκηνής.
 • Η ανίχνευση προσώπων δεν λειτουργεί αν το πρόσωπο είναι πολύ μικρό ή πολύ μεγάλο στο κάδρο, πολύ σκοτεινό ή πολύ φωτεινό, ή μερικώς καλυμμένο.
 • Η αυτόματη εστίαση δεν μπορεί να εντοπίζει θέματα ή ανθρώπινα πρόσωπα που βρίσκονται στα άκρα της οθόνης. Αλλάξτε το κάδρο της λήψης για να κεντράρετε το θέμα ή μετακινήστε το θέμα πιο κοντά στο κέντρο.

Σημείωση

 • Το ενεργό [Σημείο AF] ενδέχεται να καλύπτει μόνο ένα μέρος του προσώπου και όχι ολόκληρο το πρόσωπο.
 • Το μέγεθος του σημείου AF αλλάζει ανάλογα με το θέμα.
 • Το σημείο AF παρακολουθεί τα εστιασμένα πρόσωπα ή μάτια, αν έχετε διαμορφώσει τη ρύθμιση [Επιλογή θέματος προς ανίχνευση] στα Εξειδικευμένα χειριστήρια των Εξειδικευμένων ρυθμίσεων (C.Fn) ().

  Για να ενεργοποιήσετε την εστίαση μετά την εμφάνιση του σημείου AF [Σημείο AF] επάνω στα εντοπισμένα πρόσωπα ή μάτια, πατήστε το πλήκτρο που έχει αντιστοιχιστεί στην επιλογή [Επιλογή θέματος προς ανίχνευση], και το σημείο AF θα αλλάξει σε [Παρακολούθηση θέματος]. Ακόμα κι αν τα πρόσωπα ή το μάτια κινούνται στην οθόνη, το σημείο AF [Παρακολούθηση θέματος] μετακινείται για να τα παρακολουθεί.

 • Μετά την εμφάνιση του σημείου AF [Παρακολούθηση θέματος] επάνω στα εντοπισμένα πρόσωπα ή μάτια, κάθε πάτημα του πλήκτρου που έχει αντιστοιχιστεί στην επιλογή [Επιλογή θέματος προς ανίχνευση] μετακινεί το σημείο από το ένα πρόσωπο ή τα μάτια που έχουν εντοπιστεί από το [Παρακολούθηση θέματος] στο επόμενο, μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος σε όλα τα εντοπισμένα πρόσωπα ή μάτια και, στη συνέχεια, το σημείο AF αλλάζει σε [Σημείο AF].

AF Σημείου / AF 1 σημείου / AF ζώνης

Μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα το σημείο AF ή το πλαίσιο AF ζώνης. Εδώ χρησιμοποιούνται ως παράδειγμα οι οθόνες AF 1 σημείου.

 1. Ελέγξτε το σημείο AF.

  • Θα εμφανιστεί το σημείο AF (1). Με το AF ζώνης, εμφανίζεται το πλαίσιο AF ζώνης.
 2. Μετακινήστε το σημείο AF.

  • Για να μετακινήστε το σημείο AF, πατήστε το πλήκτρο Επιλογή σημείου AF και, στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα Πλήκτρο επάνωΠλήκτρο ΚάτωΑριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο.
  • Για να κεντράρετε το σημείο AF, πατήστε το πλήκτρο MENU.
 3. Εστιάστε και τραβήξτε τη φωτογραφία.

  • Τοποθετήστε το σημείο AF επάνω στο θέμα και πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του. Όταν επιτευχθεί εστίαση, το σημείο AF θα γίνει πράσινο και o βομβητής θα παραγάγει ένα ηχητικό σήμα. Αν δεν επιτευχθεί εστίαση, το σημείο AF θα γίνει πορτοκαλί.

Προσοχή

 • Τα σημεία AF μπορεί να μην εντοπίζουν τα θέματα σε ορισμένες συνθήκες λήψης, όταν το [Servo AF] χρησιμοποιείται με το AF ζώνης.
 • Η εστίαση με βοηθητική δέσμη AF ίσως να είναι δύσκολη με σημεία AF που βρίσκονται κοντά στο άκρο της οθόνης. Σε αυτήν την περίπτωση, μετακινηθείτε σε ένα σημείο AF στο κέντρο της οθόνης.

Σημείωση

 • Για να επαναφέρετε το σημείο AF στο κέντρο περιοχή εικόνας, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Επιλογή σημείου AF.

Ανίχνευση ματιών

Εάν η μέθοδος AF έχει ρυθμιστεί σε [+Παρακολ], μπορείτε να πραγματοποιείτε λήψεις εστιάζοντας στα μάτια του θέματος.

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Ανίχνευση ματιών].

 2. Επιλέξτε [Ενεργ.].

 3. Στρέψτε τη μηχανή προς το θέμα.

  • Εμφανίζεται ένα σημείο AF γύρω από το μάτι.
  • Εάν δεν ανιχνευτεί το μάτι που έχετε επιλέξει, επιλέγεται αυτόματα ένα μάτι για εστίαση.
  • Μπορείτε να επιλέξετε μάτια ή πρόσωπο για εστίαση με τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτρο Δεξί πλήκτρο, όταν εμφανιστεί το εικονίδιο [Προσαρμογή σημείου AF] αφού πατήσετε το πλήκτρο Επιλογή σημείου AF, ανάλογα με τη ρύθμιση [Ανίχνευση ματιών].
 4. Τραβήξτε τη φωτογραφία.

Προσοχή

 • Τα μάτια του θέματος ενδέχεται να μην εντοπιστούν σωστά ανάλογα με το θέμα και τις συνθήκες λήψης.
 • Για να ακυρώσετε την ανίχνευση ματιών, ορίστε την επιλογή [Λήψη: Ανίχνευση ματιών] σε [Απενεργ.].

Σημείωση

 • Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση [Ανίχνευση ματιών] πατώντας το πλήκτρο INFO, όταν έχετε ορίσει τη [Μέθοδος AF] σε [+Παρακολ] στην οθόνη Γρήγορου ελέγχου, αφού έχετε πατήσει το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης.

Προβολή με μεγέθυνση

Για να ελέγξετε την εστίαση όταν η μέθοδος AF δεν έχει οριστεί σε [+Παρακολ], μεγεθύνετε την προβολή κατά περίπου 5× ή 10× πατώντας το πλήκτρο Επιλογή σημείου AF και, στη συνέχεια, το πλήκτρο INFO.

 • Η μεγέθυνση κεντράρεται στο σημείο AF για την επιλογή [AF Σημείου] ή [AF 1 σημείου] και στο καρέ AF ζώνης για την επιλογή [AF ζώνης].
 • Η αυτόματη εστίαση εκτελείται σε προβολή με μεγέθυνση εάν πατήσετε το κουμπί κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του εφόσον έχει οριστεί η επιλογή [AF Σημείου] και [AF 1 σημείου]. Όταν έχει οριστεί η [AF ζώνης], η αυτόματη εστίαση εκτελείται μετά την επαναφορά της κανονικής προβολής.
 • Με τη λειτουργία Servo AF, εάν πατήσετε το κουμπί κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του κατά την προβολή με μεγέθυνση, η μηχανή θα επανέλθει σε κανονική προβολή για εστίαση.

Προσοχή

 • Αν η εστίαση στην προβολή με μεγέθυνση είναι δύσκολη, επιστρέψτε σε κανονική προβολή και χρησιμοποιήστε την αυτόματη εστίαση.
 • Αν πραγματοποιήσετε αυτόματη εστίαση (AF) σε κανονική προβολή και στη συνέχεια χρησιμοποιήσετε τη προβολή με μεγέθυνση, η εστίαση μπορεί να μην επιτευχθεί με ακρίβεια.
 • Η ταχύτητα AF διαφέρει μεταξύ της κανονικής προβολής και της προβολής με μεγέθυνση.
 • Οι λειτουργίες Συνεχής AF και Servo AF ταινίας δεν είναι διαθέσιμες κατά την προβολή σε μεγέθυνση.
 • Κατά την προβολή με μεγέθυνση, η εστίαση επιτυγχάνεται πιο δύσκολα, εξαιτίας της αστάθειας της μηχανής. Συνιστάται η χρήση τριπόδου.

Συμβουλές λήψης AF

 • Ακόμη κι όταν επιτυγχάνεται εστίαση, αν πατήσετε το κουμπί κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του η μηχανή θα εστιάσει ξανά.
 • Η φωτεινότητα εικόνας μπορεί να αλλάξει πριν και μετά την αυτόματη εστίαση.
 • Ανάλογα με το θέμα και τις συνθήκες λήψης, μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για εστίαση ή να μειωθεί η ταχύτητα συνεχούς λήψης.
 • Αν αλλάξει η φωτεινή πηγή κατά τη λήψη, η οθόνη μπορεί να τρεμοπαίζει και η εστίαση μπορεί να είναι δύσκολη. Σε αυτήν την περίπτωση, επανεκκινήστε τη μηχανή και συνεχίστε τη λήψη με λειτουργία AF κάτω από τη φωτεινή πηγή που θα χρησιμοποιήσετε.
 • Αν η εστίαση δεν είναι δυνατή με αυτόματο τρόπο, εστιάστε χειροκίνητα ().
 • Για θέματα στα άκρα της οθόνης που βρίσκονται ελαφρώς εκτός εστίασης, προσπαθήσετε να κεντράρετε το θέμα (ή το σημείο AF ή το πλαίσιο AF ζώνης) για να μπορέσετε να εστιάσετε σε αυτό και αλλάξτε το κάδρο πριν από τη λήψη.
 • Με ορισμένους φακούς, μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να επιτευχθεί αυτόματη εστίαση ή ενδεχομένως να μην είναι δυνατή η εστίαση με ακρίβεια.

Συνθήκες λήψης που ενδέχεται να δυσκολέψουν την εστίαση

 • Θέματα με χαμηλή αντίθεση, όπως ο γαλάζιος ουρανός και οι επίπεδες επιφάνειες ομοιόμορφου χρώματος ή όταν υπάρχει απώλεια των λεπτομερειών στις φωτεινές ή στις σκοτεινές περιοχές.
 • Θέματα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
 • Λωρίδες και άλλα μοτίβα όπου υπάρχει αντίθεση μόνο στην οριζόντια διεύθυνση.
 • Θέματα με επαναλαμβανόμενα μοτίβα (Παράδειγμα: Παράθυρα ουρανοξύστη, πληκτρολόγια υπολογιστή κ.λπ.).
 • Λεπτές γραμμές και περιγράμματα θέματος.
 • Υπό φωτεινές πηγές με συνεχώς μεταβαλλόμενη φωτεινότητα, χρώματα ή μοτίβα.
 • Νυχτερινές σκηνές ή φωτεινά σημεία.
 • Η εικόνα τρεμοπαίζει κατά τον φωτισμό με λυχνίες φθορισμού ή LED.
 • Θέματα με πολύ μικρό μέγεθος.
 • Θέματα στα άκρα της οθόνης.
 • Θέματα με ισχυρό οπίσθιο φωτισμό ή ανακλαστικά θέματα (Παράδειγμα: Αυτοκίνητο με εξαιρετικά ανακλαστικές επιφάνειες κ.λπ.).
 • Κοντινά και απομακρυσμένα θέματα που καλύπτονται από ένα σημείο AF (π.χ. Ζώο μέσα σε κλουβί κ.λπ.).
 • Θέματα τα οποία κινούνται συνεχώς μέσα στην περιοχή του σημείου AF και δεν μπορούν να σταθεροποιηθούν λόγω αστάθειας της μηχανής ή κίνησης του θέματος.
 • Εκτέλεση αυτόματης εστίασης (AF) όταν το θέμα βρίσκεται σημαντικά εκτός εστίασης.
 • Εφαρμόζεται εφέ ελαφριού φλουταρίσματος με έναν ειδικό φακό για ελαφρό φλουτάρισμα.
 • Χρησιμοποιείται ένα φίλτρο ειδικών εφέ.
 • Κατά τη διάρκεια της αυτόματης εστίασης (AF), στην οθόνη εμφανίζεται θόρυβος (φωτεινές κουκκίδες, γραμμές κ.λπ.).

Εύρος AF

Το διαθέσιμο εύρος αυτόματης εστίασης διαφέρει ανάλογα με τον φακό που χρησιμοποιείται και τις αναλογίες, καθώς και με το αν χρησιμοποιείτε λειτουργίες, όπως το Ψηφιακό IS ταινίας.