Λειτουργίες εικονικού πληκτρολογίου

 1. (1) Περιοχή εισαγωγής για την εισαγωγή κειμένου
 2. (2) Πλήκτρα δρομέα, για μετακίνηση στην περιοχή εισαγωγής
 3. (3) Τρέχων αριθμός χαρακτήρων/αριθμός διαθέσιμων χαρακτήρων
 4. (4) Πληκτρολόγιο
 5. (5) Αλλαγή καταστάσεων εισόδου
 1. (6) Διάστημα
 2. (7) Διαγραφή χαρακτήρα στην περιοχή εισαγωγής
 3. (8) Έξοδος από την περιοχή εισαγωγής
 • Για να μετακινήσετε το δρομέα μέσα στην περιοχή (1), μπορείτε επίσης να περιστρέψετε τον επιλογέα Επιλογέας.
 • Για να μετακινηθείτε μεταξύ των περιοχών (2) και (4)–(7), χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πλήκτρο επάνωΠλήκτρο ΚάτωΑριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο.
 • Πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης για να επιβεβαιώσετε την είσοδο ή όταν αλλάζετε καταστάσεις εισόδου.