Χρονόμετρο φωτομέτρησης

Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο για τον οποίο θα τρέχει το χρονόμετρο φωτομέτρησης (το οποίο καθορίζει τη διάρκεια εμφάνισης της τιμής έκθεσης) αφού ενεργοποιηθεί αυτόματα από μια ενέργεια, όπως το πάτημα του κουμπιού κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του.

  1. Επιλέξτε [Λήψη: Χρονόμετρο].

  2. Επιλέξτε χρόνο.