Ποιότητα εικόνας

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Ποιότητα εικ].

 2. Ορίστε την επιθυμητή ποιότητα εικόνας.

  • Για εικόνες RAW, περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας και, για εικόνες JPEG, πατήστε τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο.
  • Πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης για να το ρυθμίσετε.

Προσοχή

 • Ο αριθμός των διαθέσιμων λήψεων, όπως υποδεικνύεται από την ένδειξη [****] στην οθόνη ρύθμισης ποιότητας εικόνας, ισχύει πάντα για μια ρύθμιση σε [3:2], ανεξαρτήτως των πραγματικών ρυθμίσεων αναλογιών ().

Σημείωση

 • Αν έχει οριστεί η ρύθμιση [] τόσο για τις εικόνες RAW όσο και για τις εικόνες JPEG, χρησιμοποιείται η ρύθμιση ΥψηλήΜέγιστη.
 • Εάν επιλέξετε RAW και JPEG, κάθε φορά που φωτογραφίζετε, η εικόνα θα καταγράφεται ταυτόχρονα στην κάρτα και στις δύο μορφές εικόνας RAW και JPEG, στην καθορισμένη ποιότητα εικόνας. Οι δύο εικόνες καταγράφονται με τον ίδιο αριθμό αρχείου (επέκταση αρχείου: .JPG για JPEG και .CR3 για RAW).
 • Η ποιότητα των εικόνων που καταγράφονται με τη ρύθμιση Μικρή 2 είναι (Υψηλή).
 • Σημασία των εικονιδίων ποιότητας εικόνας: RAW, Compact RAW, JPEG, Υψηλή, Κανονική,  Μέγιστη, Μεσαία, Ελάχιστη.

Εικόνες RAW

Οι εικόνες RAW αποτελούν ακατέργαστα δεδομένα που παράγει ο αισθητήρας εικόνας τα οποία καταγράφονται στην κάρτα ψηφιακά με τη μορφή αρχείων RAW ή Compact RAW (μικρότερα από RAW), ανάλογα με την επιλογή σας.

Για την επεξεργασία εικόνων RAW, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Digital Photo Professional (λογισμικό EOS). Μπορείτε να κάνετε διάφορες ρυθμίσεις στις εικόνες, ανάλογα με το πώς θέλετε να τις χρησιμοποιήσετε, και να δημιουργήσετε αρχεία εικόνων JPEG ή άλλου τύπου που θα αντανακλούν τα αποτελέσματα αυτών των ρυθμίσεων.

Προσοχή

 • Για την προβολή εικόνων RAW σε υπολογιστή, συνιστάται η χρήση του Digital Photo Professional (λογισμικό EOS, εφεξής DPP).
 • Παλαιότερες εκδόσεις DPP Έκδ. 4.x δεν υποστηρίζουν εμφάνιση, επεξεργασία, τροποποίηση ή άλλες λειτουργίες με εικόνες RAW που καταγράφονται με αυτήν τη μηχανή. Εάν μια παλαιότερη έκδοση του DPP Έκδ. 4.x έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας, θα πρέπει να κάνετε λήψη και εγκατάσταση της πιο πρόσφατης έκδοσης του DPP από τον ιστότοπο της Canon ώστε να γίνει ενημέρωση (), οπότε η προηγούμενη έκδοση θα αντικατασταθεί. Ομοίως, το DPP Έκδ. 3.x ή παλαιότερες εκδόσεις δεν υποστηρίζουν εμφάνιση, επεξεργασία, τροποποίηση ή άλλες λειτουργίες με εικόνες RAW που καταγράφονται με αυτήν τη μηχανή.
 • Το λογισμικό που διατίθεται στο εμπόριο ίσως δεν είναι σε θέση να προβάλει εικόνες RAW που καταγράψατε με αυτήν τη μηχανή. Για πληροφορίες που αφορούν τη συμβατότητα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του λογισμικού.

Οδηγός για τις ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας

Για λεπτομέρειες σχετικά με το μέγεθος αρχείου, τον αριθμό των διαθέσιμων λήψεων, το μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων και άλλες εκτιμώμενες τιμές, ανατρέξτε στις ενότητες Μέγεθος αρχείου/αριθμός διαθέσιμων λήψεων και Μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων (λήψεις κατά προσέγγιση).

Μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων για συνεχή λήψη

Το μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης λήψης.

Σημείωση

 • Όταν το μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων στη λήψη στατικών εικόνων υποδεικνύεται ότι είναι «99», μπορείτε να τραβήξετε 99 ή περισσότερες διαδοχικές λήψεις. Οι διαθέσιμες λήψεις είναι λιγότερες για την τιμή 98 και κάτω και, όταν εμφανίζεται στην οθόνη λήψης η ένδειξη [BUSY], η εσωτερική μνήμη είναι πλήρης και η λήψη σταματά προσωρινά. Εάν διακόψετε τη συνεχή λήψη, το μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων θα αυξηθεί. Αφού εγγραφούν σε μια κάρτα όλες οι εικόνες που έχουν καταγραφεί, μπορείτε να φωτογραφήσετε ξανά με το μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων που αναγράφεται στα Μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων (λήψεις κατά προσέγγιση).