Λειτουργίες μείωσης θορύβου

Μείωση θορύβου για εκθέσεις μεγάλης διάρκειας

Ο θόρυβος που τείνει να εμφανίζεται σε μακρές εκθέσεις, σε ταχύτητα κλείστρου ενός δευτερολέπτου ή πιο αργή, μπορεί να μειωθεί.

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Μείωση θορύβου μεγάλης έκθ.].

 2. Επιλέξτε μείωση.

  • [AUTO] Αυτ.

   Για εικόνες με έκθεση διάρκειας 1 δευτ. ή μεγαλύτερη, εφαρμόζεται αυτόματα μείωση θορύβου, αν ανιχνευθεί ο τυπικός θόρυβος των μακρών εκθέσεων. Η ρύθμιση είναι αρκετά αποτελεσματική στις περισσότερες περιπτώσεις.

  • [ON] Ενεργ.

   Εφαρμόζεται μείωση θορύβου για όλες τις εικόνες με έκθεση διάρκειας 1 δευτερολέπτου ή μεγαλύτερης. Η ρύθμιση [Ενεργ.] μπορεί να μειώσει τον θόρυβο που δεν εντοπίζεται με τη ρύθμιση [Αυτ.].

Προσοχή

 • Με τη ρύθμιση [Αυτ.] ή [Ενεργ.] επιλεγμένη, η μείωση θορύβου μετά τη λήψη μπορεί να διαρκέσει όσο η έκθεση για τη λήψη.
 • Οι εικόνες μπορεί να εμφανίζουν περισσότερο κόκκο με τη ρύθμιση [Ενεργ.] από ό,τι με τη ρύθμιση [Απενεργ.] ή [Αυτ.].
 • Έπειτα από μια λήψη με έκθεση μεγάλης διάρκειας με τη ρύθμιση [Ενεργ.], η οθόνη λήψης δεν εμφανίζεται κατά τη διαδικασία μείωσης θορύβου (υποδεικνύεται από την ένδειξη [BUSY]) και δεν μπορείτε να κάνετε ξανά λήψη μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Μείωση θορύβου υψηλής ταχύτητας ISO

Μπορείτε να μειώσετε τον θόρυβο εικόνας που δημιουργείται. Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική κατά τη λήψη σε υψηλές ταχύτητες ISO. Κατά τη λήψη σε χαμηλές ταχύτητες ISO, ο θόρυβος στις περιοχές με σκούρους τόνους (σκιασμένες περιοχές) μπορεί να μειωθεί ακόμη περισσότερο.

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Μείωση θορ υψηλής ταχ ISO].

 2. Ορίστε το επίπεδο.

 • [] Μείωση θορύβου πολλ λήψ

  Εφαρμόζεται μείωση θορύβου με ποιότητα εικόνας καλύτερη από το επίπεδο [Υψηλή]. Για μία φωτογραφία λαμβάνονται τέσσερις συνεχόμενες λήψεις, οι οποίες ευθυγραμμίζονται και συγχωνεύονται αυτόματα σε μία εικόνα JPEG.

  Λάβετε υπόψη ότι η επιλογή [Μείωση θορύβου πολλ λήψ] δεν είναι διαθέσιμη εάν η ποιότητα εικόνας έχει οριστεί σε RAW ή RAW+JPEG.

Προσοχή

 • Προφυλάξεις με τη ρύθμιση [Μείωση θορύβου πολλ λήψ]

 • Εάν υπάρχει σημαντική απόκλιση στην εικόνα λόγω αστάθειας της μηχανής, το εφέ μείωσης θορύβου μπορεί να μειωθεί.
 • Να είστε προσεκτικοί με την αστάθεια της μηχανής σε λήψεις χωρίς τρίποδο. Συνιστάται η χρήση τριπόδου.
 • Αν φωτογραφίζετε ένα κινούμενο θέμα, το κινούμενο θέμα μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση ειδώλων.
 • Η αυτόματη ευθυγράμμιση εικόνας ίσως να μην λειτουργεί σωστά όταν υπάρχουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα (πλέγματα, ραβδώσεις κ.λπ.) στο κάδρο ή για επίπεδες, μονοτονικές εικόνες.
 • Αν η φωτεινότητα του θέματος αλλάζει στις τέσσερις διαδοχικές λήψεις, η έκθεση στην εικόνα μπορεί να είναι προβληματική.
 • Μετά τη λήψη, μπορεί να χρειαστεί αρκετός χρόνος μέχρι να αποθηκευτεί η εικόνα στην κάρτα μετά την εκτέλεση μείωσης θορύβου και συγχώνευσης των εικόνων. Η ένδειξη [BUSY] εμφανίζεται στην οθόνη λήψης κατά την επεξεργασία της εικόνας. Δεν είναι δυνατό να γίνει λήψη μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
 • Η επιλογή [Μείωση θορύβου πολλ λήψ] δεν είναι διαθέσιμη, όταν έχει οριστεί κάποια από αυτές τις λειτουργίες: εκθέσεις bulb, AEB ή οριοθέτηση ΙΣΛ, λήψη RAW ή RAW+JPEG, μείωση θορύβου για εκθέσεις μεγάλης διάρκειας ή δημιουργικά φίλτρα.
 • Η φωτογράφιση με φλας δεν είναι διαθέσιμη. Λάβετε υπόψη ότι μπορεί να γίνει εκπομπή βοηθητικής δέσμης AF, ανάλογα με τη ρύθμιση [Λήψη: Εκπομπή βοηθητικής δέσμης AF].
 • Η επιλογή [Μείωση θορύβου πολλ λήψ] δεν είναι διαθέσιμη (δεν εμφανίζεται) κατά την εγγραφή ταινιών.
 • Αλλάζει αυτόματα στη ρύθμιση [Στάνταρ] εάν τοποθετήσετε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση Απενεργοποίηση, αντικαταστήσετε την μπαταρία ή την κάρτα, ή μεταβείτε σε καταστάσεις Βασικής ζώνης, σε έκθεση bulb ή στην εγγραφή ταινίας.