Λειτουργία Eco

Σας δίνει τη δυνατότητα εξοικονόμησης της ισχύος μπαταρίας στην κατάσταση λήψης. Όταν η μηχανή δεν χρησιμοποιείται, η οθόνη σκουραίνει για να μειώσει την κατανάλωση της μπαταρίας.

  1. Επιλέξτε [Διαμόρφωση: Λειτουργία Eco].

  2. Επιλέξτε [On].

    • Η οθόνη σκουραίνει όταν η μηχανή δεν χρησιμοποιείται για περίπου δύο δευτερόλεπτα. Περίπου δέκα δευτερόλεπτα αφού σκουρύνει, η οθόνη σβήνει.
    • Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη και να προετοιμαστείτε για λήψη όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση.