Σχετικά με αυτόν τον οδηγό

Εικονίδια που χρησιμοποιούνται στον οδηγό

Επιλογέας Συμβολίζει τον επιλογέα.
Πλήκτρο επάνω
Πλήκτρο Κάτω
Αριστερό πλήκτρο
Δεξί πλήκτρο
Υποδεικνύει την κατεύθυνση για να πατήσετε τα πλήκτρα του σταυρού ().
Δακτύλιος ελέγχου Συμβολίζει τον δακτύλιο ελέγχου φακού.
Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση Υποδεικνύει το πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης.
Χρονόμετρο* Συμβολίζει τη διάρκεια (σε * δευτερόλεπτα) της λειτουργίας του πλήκτρου που πατήσατε, όπως χρονομετρήθηκε μετά την απελευθέρωση του πλήκτρου.
  • Εκτός από τα παραπάνω, τα εικονίδια και τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στα πλήκτρα της μηχανής και εμφανίζονται στην οθόνη χρησιμοποιούνται επίσης σε αυτόν τον οδηγό όταν περιγράφονται οι σχετικές λειτουργίες.
Το εικονίδιο στα δεξιά των τίτλων υποδεικνύει λειτουργίες που είναι διαθέσιμες μόνο σε καταστάσεις Δημιουργικής ζώνης (P, Tv, Av, ή M).
Σύνδεσμος Σύνδεσμοι προς σελίδες με σχετικά θέματα.
Προσοχή

Προειδοποίηση για την πρόληψη προβλημάτων κατά τη λήψη.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Συμπληρωματικές πληροφορίες.

Συμβουλές Υπόδειξη ή συμβουλή για καλύτερη λήψη.
Αντιμετώπιση προβλημάτων Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.

Βασικές υποθέσεις για τις οδηγίες χειρισμού και δείγματα φωτογραφιών

  • Προτού ακολουθήσετε οδηγίες, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας έχει οριστεί στην επιλογή Ενεργοποίηση ().
  • Θεωρείται ότι χρησιμοποιούνται οι προεπιλεγμένες τιμές για όλες τις ρυθμίσεις των μενού και τις εξειδικευμένες ρυθμίσεις.
  • Οι εικόνες αυτού του οδηγού δείχνουν τη μηχανή με προσαρτημένο τον φακό RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM ως παράδειγμα.
  • Τα παραδείγματα φωτογραφιών που εμφανίζονται στη μηχανή και χρησιμοποιούνται στον παρόντα οδηγό παρέχονται μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
  • Σε αναφορές για τη χρήση φακών EF ή EF-S, θεωρείται ότι χρησιμοποιείται προσαρμογέας στερέωσης.