Αλλαγή ή διαγραφή των ρυθμίσεων σύνδεσης

Για αλλαγή ή διαγραφή των ρυθμίσεων σύνδεσης, πρέπει πρώτα να τερματίσετε τη σύνδεση Wi-Fi.

 1. Επιλέξτε [Ρυθμίσεις ασύρματης επικοινωνίας: Σύνδεση Wi-Fi/Bluetooth].

 2. Κάντε μια επιλογή.

  • Αν εμφανίζεται το ιστορικό (), πατήστε τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο για εναλλαγή οθονών.
 3. Επιλέξτε [Επεξεργασία/διαγραφή συσκευής].

  • Μπορείτε να αλλάξετε τη σύνδεση Bluetooth επιλέγοντας ένα smartphone με την επισήμανση [Bluetooth] σε γκρι χρώμα. Αφού εμφανιστεί η οθόνη [Σύνδεση με smartphone], επιλέξτε [Ζεύξη μέσω Bluetooth] και πατήστε Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης στην επόμενη οθόνη.
 4. Επιλέξτε τη συσκευή για την οποία θέλετε να αλλάξετε ή να διαγράψετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης.

 5. Κάντε μια επιλογή.

  • Αλλάξτε ή διαγράψτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης στην προβαλλόμενη οθόνη.
  • Αλλαγή ψευδώνυμου συσκευής

   Μπορείτε να αλλάξετε το ψευδώνυμο χρησιμοποιώντας το εικονικό πληκτρολόγιο ().

  • Προβαλόμεν εικ ()

   Εμφανίζεται όταν επιλέγεται το στοιχείο [Smartphone Σύνδεση με smartphone]. Οι ρυθμίσεις θα εμφανιστούν στο κάτω μέρος της οθόνης.

  • Διαγραφή πληροφοριών σύνδεσης

   Κατά τη διαγραφή των πληροφοριών σύνδεσης για ένα συζευγμένο smartphone, διαγράψτε επίσης τις πληροφορίες της μηχανής που είναι αποθηκευμένες στο smartphone ().

Σημείωση

 • Για να διαγράψετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης του image.canon, επισκεφθείτε τον ιστότοπο image.canon.