Επεξεργασία πρώτης και τελευταίας σκηνής μιας ταινίας

 1. Στην προβολή μεμονωμένων εικόνων, πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης.

 2. Επιλέξτε [Αναπαραγωγή ταινίας].

  • Η αναπαραγωγή της ταινίας ξεκινά.
 3. Πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης για παύση της ταινίας.

 4. Στο πάνελ αναπαραγωγής ταινίας, επιλέξτε [Επεξεργασία].

 5. Καθορίστε το μέρος που θα υποστεί επεξεργασία.

  • Επιλέξτε είτε [] (Κοπή αρχής) είτε [] (Κοπή τέλους).
  • Πατήστε τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο, για να μετακινηθείτε προς τα πίσω ή προς τα εμπρός κατά ένα καρέ (ή στιγμιότυπο βίντεο) τη φορά. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Δεξί πλήκτρο, για να μετακινηθείτε γρήγορα προς τα εμπρός.
  • Αφού αποφασίσετε ποιο μέρος θα επεξεργαστείτε, πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης. Το τμήμα που επισημαίνεται από μια γραμμή στο κάτω μέρος της οθόνης θα παραμείνει.
 6. Ελέγξτε την επεξεργασμένη ταινία.

  • Επιλέξτε [Προβολή/αναπαραγωγή] για αναπαραγωγή της επεξεργασμένης ταινίας.
  • Για να αλλάξετε το επεξεργασμένο κομμάτι, επιστρέψτε στο βήμα 5.
  • Για να ακυρώσετε την επεξεργασία, πατήστε το πλήκτρο MENU.
 7. Κάντε αποθήκευση.

  • Επιλέξτε [Αποθήκευση και έξοδος] (1).
  • Θα εμφανιστεί η οθόνη αποθήκευσης.
  • Για να την αποθηκεύσετε ως νέο αρχείο, επιλέξτε [Νέο αρχείο], ή για να την αποθηκεύσετε αντικαθιστώντας το αρχικό αρχείο ταινίας, επιλέξτε [Αντικατάσταση].
  • Επιλέξτε [Αποθήκευση συμπιεσμένης έκδοσης] (2) για να αποθηκεύσετε μια συμπιεσμένη έκδοση του αρχείου. Οι ταινίες 4K μετατρέπονται σε ταινίες Full HD πριν από τη συμπίεση.
  • Στην οθόνη επιβεβαίωσης, επιλέξτε [ΟΚ] για να αποθηκεύσετε την επεξεργασμένη ταινία και να επιστρέψετε στην οθόνη προβολής/αναπαραγωγής ταινίας.

Προσοχή

 • Επειδή η επεξεργασία εκτελείται σε βήματα 1 δευτ. περίπου (θέση που υποδεικνύεται από το σύμβολο [Καθορισμένη θέση] στο κάτω μέρος της οθόνης), η πραγματική θέση περικοπής των ταινιών μπορεί να διαφέρει από τη θέση που καθορίσατε.
 • Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία των ταινιών που έχουν τραβηχτεί με άλλη μηχανή.
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε την ταινία όσο η μηχανή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή.
 • Η επιλογή [Αποθήκευση συμπιεσμένης έκδοσης] δεν είναι διαθέσιμη για ταινίες που έχουν δημιουργηθεί με την επιλογή [Αποθήκ συμπιεσμ έκδοσης], επειδή δεν είναι δυνατή η περαιτέρω συμπίεση και αποθήκευση.