Γρήγορος έλεγχος

Μπορείτε να επιλέξετε απευθείας και να καθορίσετε τις ρυθμίσεις εμφανίζονται στην οθόνη.

Στη διάρκεια της λήψης

 1. Πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης (Χρονόμετρο 10 δευτ.).

 2. Επιλέξτε ένα στοιχείο.

  • Πατήστε τα πλήκτρα Πλήκτρο επάνωΠλήκτρο Κάτω για επιλογή.
  • Όταν εμφανίζεται η παραπάνω οθόνη, πατήστε τα πλήκτρα Πλήκτρο επάνωΠλήκτρο ΚάτωΑριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο για να κάνετε μια επιλογή.
 3. Κάντε μια επιλογή.

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας ή πατήστε τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτρο Δεξί πλήκτρο, για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση. Πρέπει να πατήσετε ένα πλήκτρο για να ορίσετε ορισμένα στοιχεία έπειτα από αυτή την ενέργεια.
  • Πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

Κατά την προβολή/αναπαραγωγή

 1. Πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης.

 2. Επιλέξτε ένα στοιχείο.

  • Πατήστε τα πλήκτρα Πλήκτρο επάνωΠλήκτρο Κάτω για επιλογή.
 3. Κάντε μια επιλογή.

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας ή πατήστε τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτρο Δεξί πλήκτρο, για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση. Πρέπει να πατήσετε ένα πλήκτρο για να ορίσετε ορισμένα στοιχεία έπειτα από αυτή την ενέργεια.
  • Για να διαμορφώσετε στοιχεία για τα οποία εμφανίζεται ένα εικονίδιο [SET] στο κάτω μέρος της οθόνης, πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης.
  • Για να ακυρώσετε αυτήν τη διαδικασία, πατήστε το πλήκτρο MENU.
  • Πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

Προσοχή

 • Για περιστροφή της εικόνας, ορίστε την επιλογή [Διαμόρφωση: Αυτ.περιστροφή] σε [On] (). Όταν η επιλογή [Διαμόρφωση: Αυτ.περιστροφή] έχει οριστεί σε [On] ή [Off], οι εικόνες θα έχουν ετικέτα με την επιλογή [Περιστροφή εικόνων] που ορίσατε, αλλά δεν θα περιστρέφονται στη μηχανή.

Σημείωση

 • Για εικόνες από άλλες μηχανές, οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να είναι περιορισμένες.