Αναπαραγωγή ταινίας

 1. Μεταβείτε στην αναπαραγωγή.

  • Πατήστε το πλήκτρο Προβολή/αναπαραγωγή.
 2. Επιλέξτε μια ταινία.

  • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο, για να επιλέξετε την ταινία που θέλετε να αναπαραγάγετε.
  • Στην προβολή μεμονωμένων εικόνων, το εικονίδιο [SETΑρχεία ταινίας] που εμφανίζεται επάνω αριστερά στην οθόνη υποδεικνύει μια ταινία.
  • Στην οθόνη ευρετηρίου, οι οπές διάτρησης στο αριστερό άκρο μιας μικρογραφίας υποδεικνύουν μια ταινία. Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ταινιών από την οθόνη ευρετηρίου, πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης για να μεταβείτε στην προβολή μεμονωμένων εικόνων.
 3. Στην προβολή μεμονωμένων εικόνων, πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης.

 4. Επιλέξτε [Αναπαραγωγή ταινίας].

  (1) Ηχείο

  • Θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή της ταινίας.
  • Μπορείτε να διακόψετε την αναπαραγωγή και να εμφανίσετε το πάνελ αναπαραγωγής ταινίας πατώντας το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης. Για να συνεχίσετε την προβολή, πατήστε το ξανά.
  • Με το πάτημα του πλήκτρου Δεξί πλήκτρο παραλείπονται περίπου 4 δευτ. προς τα εμπρός κατά την προβολή/αναπαραγωγή. Παρόμοια, με το πάτημα του πλήκτρου Αριστερό πλήκτρο παραλείπονται περίπου 4 δευτ. προς τα πίσω.
  • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πλήκτρο επάνωΠλήκτρο Κάτω, για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου (ακόμα και κατά την προβολή/αναπαραγωγή).

Πάνελ αναπαραγωγής ταινίας

Στοιχείο Διαδικασίες χειρισμού των λειτουργιών προβολής
Προβολή/αναπαραγωγή Αναπαραγωγή Πατώντας το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης γίνεται εναλλαγή μεταξύ της αναπαραγωγής ταινιών και της διακοπής αναπαραγωγής.
Αργή κίνηση Αργή κίνηση Ρυθμίστε την ταχύτητα αργής κίνησης με τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο. Η ταχύτητα αργής κίνησης υποδεικνύεται επάνω δεξιά στην οθόνη.
Παράλειψη πίσω Παράλειψη << Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης, παραλείπονται τα προηγούμενα 4 δευτ. περίπου.
Προηγούμενο καρέ Προηγούμενο καρέ Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης, εμφανίζεται το προηγούμενο καρέ. Αν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης, γίνεται επαναφορά της ταινίας.
Επόμενο καρέ Επόμενο καρέ Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης, η ταινία αναπαράγεται καρέ-καρέ. Αν κρατήσετε πατημένο πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης, η ταινία προωθείται γρήγορα.
Παράλειψη εμπρός Παράλειψη >> Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης, παραλείπονται τα επόμενα 4 δευτ. περίπου.
Επεξεργασία Επεξεργασία Εμφανίζεται η οθόνη επεξεργασίας ().
Συγκράτηση καρέ Συγκράτηση καρέ Διατίθεται όταν γίνεται αναπαραγωγή ταινιών 4K ή ταινιών time-lapse 4K. Σας επιτρέπει να εξάγετε το τρέχον καρέ και να το αποθηκεύσετε ως στατική εικόνα JPEG ().
Μουσική υπόκρουση Μουσική υπόκρουση Η ταινία αναπαράγεται με την επιλεγμένη μουσική υπόκρουση ().
Καθορισμένη θέση Θέση προβολής
λλ' δδ" Χρόνος αναπαραγωγής (λεπτά:δευτερόλεπτα)
Ένταση ήχου Ένταση ήχου Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πλήκτρο επάνωΠλήκτρο Κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του ηχείου ().

Πάνελ αναπαραγωγής ταινίας ανασκόπησης

Στοιχείο Διαδικασίες χειρισμού των λειτουργιών προβολής
Προβολή/αναπαραγωγή Αναπαραγωγή Πατώντας το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης γίνεται εναλλαγή μεταξύ της αναπαραγωγής ταινιών και της διακοπής αναπαραγωγής.
Αργή κίνηση Αργή κίνηση Ρυθμίστε την ταχύτητα αργής κίνησης με τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο. Η ταχύτητα αργής κίνησης υποδεικνύεται επάνω δεξιά στην οθόνη.
Παράλειψη πίσω Προηγούμενο κλιπ Εμφανίζει το πρώτο καρέ του προηγούμενου κλιπ.
Προηγούμενο καρέ Προηγούμενο καρέ Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης, εμφανίζεται το προηγούμενο καρέ. Αν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης, γίνεται επαναφορά της ταινίας.
Επόμενο καρέ Επόμενο καρέ Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης, η ταινία αναπαράγεται καρέ-καρέ. Αν κρατήσετε πατημένο πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης, η ταινία προωθείται γρήγορα.
Παράλειψη εμπρός Επόμενο κλιπ Εμφανίζει το πρώτο καρέ του επόμενου κλιπ.
Διαγραφή κλιπ Διαγραφή κλιπ Διαγράφει το τρέχον κλιπ.
Επεξεργασία Επεξεργασία Εμφανίζεται η οθόνη επεξεργασίας ().
Μουσική υπόκρουση Μουσική υπόκρουση Η ταινία αναπαράγεται με την επιλεγμένη μουσική υπόκρουση ().
Καθορισμένη θέση Θέση προβολής
λλ' δδ" Χρόνος αναπαραγωγής (λεπτά:δευτερόλεπτα)
Ένταση ήχου Ένταση ήχου Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πλήκτρο επάνωΠλήκτρο Κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του ηχείου ().

Προσοχή

 • Ρυθμίστε την ένταση ήχου με τα χειριστήρια της τηλεόρασης, όταν η μηχανή είναι συνδεδεμένη με μια τηλεόραση για αναπαραγωγή ταινίας (), επειδή δεν μπορείτε να ρυθμίστε την ένταση ήχου με τα πλήκτρα Πλήκτρο επάνωΠλήκτρο Κάτω.
 • Η αναπαραγωγή ταινιών μπορεί να διακοπεί αν η ταχύτητα ανάγνωσης της κάρτας είναι πολύ αργή ή αν τα αρχεία ταινιών περιέχουν κατεστραμμένα καρέ.

Σημείωση

 • Για να προχωρήσετε προς τα πίσω ή προς τα εμπρός στην αρχή του προηγούμενου ή του επόμενου κλιπ στη διάρκεια της αναπαραγωγής μιας ταινίας ανασκόπησης, πατήστε τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο.