Επιλογή Στυλ Εικόνας

Επιλέγοντας ένα προκαθορισμένο Στυλ Εικόνας, μπορείτε να καταγράψετε εικόνες οι οποίες θα έχουν τα χαρακτηριστικά που ταιριάζουν αποτελεσματικά με τη φωτογραφική έκφραση ή το θέμα σας.

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Στυλ Εικόνας].

 2. Επιλέξτε ένα Στυλ εικόνας.

Χαρακτηριστικά των στυλ εικόνας

 • [] Αυτόμ.

  Οι τόνοι χρωμάτων ρυθμίζονται αυτόματα, ανάλογα με τη σκηνή. Τα χρώματα θα δείχνουν ζωηρά σε εικόνες με τον γαλάζιο ουρανό, τα φυτά, τη δύση του ηλίου, ειδικά κατά τη λήψη στη φύση, σε εξωτερικούς χώρους και σε σκηνές από τη δύση του ηλίου.

  Σημείωση

  • Αν δεν επιτευχθούν οι επιθυμητοί τόνοι χρωμάτων με την επιλογή [Αυτόμ.], χρησιμοποιήστε άλλο Στυλ εικόνας.
 • [] Στάνταρ

  Η εικόνα δείχνει ζωντανή, ευκρινής και καθαρή. Κατάλληλο για τις περισσότερες σκηνές.

 • [] Πορτραίτο

  Για τόνους λείου δέρματος, με ελαφρώς μικρότερη όξυνση. Κατάλληλο για πορτραίτα κοντινής λήψης.

  Ο τόνος δέρματος μπορεί να προσαρμοστεί με την αλλαγή της ρύθμισης [Τόνοι Χρωμάτων], όπως περιγράφεται στην ενότητα Ρυθμίσεις και εφέ.

 • [] Τοπίο

  Για ζωηρούς μπλε και πράσινους τόνους, καθώς και για πολύ ευκρινείς και καθαρές εικόνες. Κατάλληλο για εντυπωσιακά τοπία.

 • [] Λεπτομέρεια

  Για λεπτομερή απόδοση λεπτών περιγραμμάτων θέματος και ανεπαίσθητων υφών. Τα χρώματα θα είναι ελαφρώς ζωηρά.

 • [] Ουδέτερα Χρ.

  Για μετέπειτα ρετουσάρισμα σε υπολογιστή. Κάνει τις εικόνες άτονες, με μικρότερη αντίθεση και φυσικούς τόνους χρωμάτων.

 • [] Πιστά Χρ.

  Για μετέπειτα ρετουσάρισμα σε υπολογιστή. Αναπαράγει πιστά τα πραγματικά χρώματα των θεμάτων, όπως μετρώνται στο φως ημέρας με θερμοκρασία χρώματος 5200K. Κάνει τις εικόνες άτονες, με μικρότερη αντίθεση.

 • [] Μονόχρωμη

  Δημιουργεί ασπρόμαυρες εικόνες.

  Προσοχή

  • Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση εικόνων χρωμάτων από εικόνες JPEG που τραβήχτηκαν με το Στυλ εικόνας [Μονόχρωμη].
 • [] Χρήστη 1–3

  Μπορείτε να προσθέσετε ένα νέο στυλ με βάση τις προεπιλογές, όπως [Πορτραίτο] ή [Τοπίο] ή ένα αρχείο Στυλ εικόνας και έπειτα να το προσαρμόσετε όπως απαιτείται (). Οι λήψεις που πραγματοποιούνται με ένα στυλ το οποίο δεν έχετε εξατομικεύσει ακόμα θα έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με την προεπιλεγμένη ρύθμιση [Αυτόμ.].

Σύμβολα

Τα εικονίδια στην οθόνη επιλογής Στυλ εικόνας αναπαριστούν τις ρυθμίσεις [Ισχύς], [Λεπτότητα] και [Κατώφλιο] για την [Όξυνση] καθώς και την [Αντίθεση] και άλλες παραμέτρους. Οι αριθμοί υποδεικνύουν τις τιμές που έχουν οριστεί για αυτές τις ρυθμίσεις για το αντίστοιχο Στυλ εικόνας.

Όξυνση
Ισχύς
Λεπτότητα
Κατώφλιο
Αντίθεση
Κορεσμός
Τόνοι Χρωμάτων
Εφέ Φίλτρου (Μονόχρωμη)
Εφέ Τονισμού (Μονόχρωμη)

Προσοχή

 • Για την εγγραφή ταινίας, υποδεικνύεται * και για τις δύο παραμέτρους [Λεπτότητα] και [Κατώφλιο] της ρύθμισης [Όξυνση]. Οι παράμετροι [Λεπτότητα] και [Κατώφλιο] δεν εφαρμόζονται σε ταινίες.