Διόρθωση κόκκινων ματιών

Διορθώνει αυτόματα τα σχετικά τμήματα των εικόνων όπου το θέμα έχει κόκκινα μάτια. Η εικόνα μπορεί να αποθηκευτεί ως ξεχωριστό αρχείο.

  1. Επιλέξτε [Προβολή/αναπαραγωγή: Διόρθ. Κόκκινων Μ].

  2. Επιλέξτε μια εικόνα με τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο.

    • Μετά την επιλογή της εικόνας, πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης.
    • Λευκά πλαίσια εμφανίζονται γύρω από τις περιοχές της διορθωμένης εικόνας.
  3. Επιλέξτε [ΟΚ].

    • Η εικόνα αποθηκεύεται ως ξεχωριστό αρχείο.

Προσοχή

  • Ορισμένες εικόνες μπορεί να μην διορθωθούν με ακρίβεια.