Εισαγωγή

  • Πριν αρχίσετε τη λήψη, φροντίστε να διαβάσετε τα ακόλουθα

    Για να αποφύγετε προβλήματα λήψης και ατυχήματα, διαβάστε πρώτα τις Οδηγίες ασφάλειας και τις Προφυλάξεις χειρισμού. Επίσης, διαβάστε προσεκτικά το Εγχειρίδιο για προχωρημένους για να είστε σίγουροι ότι χρησιμοποιείτε σωστά τη μηχανή.

  • Πραγματοποιήστε μερικές δοκιμαστικές λήψεις και κατανοήστε την ευθύνη του προϊόντος

    Μετά τη λήψη, προβάλετε τις εικόνες και ελέγξτε αν καταγράφτηκαν σωστά. Αν η μηχανή ή η κάρτα μνήμης έχουν κάποιο πρόβλημα και οι εικόνες δεν μπορούν να αποθηκευτούν ή να μεταφερθούν σε υπολογιστή, η Canon δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία.

  • Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright)

    Η νομοθεσία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε ορισμένες χώρες απαγορεύουν τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση εικόνων καταγεγραμμένων με τη μηχανή (ή μουσικής/εικόνων με μουσική που μεταφέρθηκαν στην κάρτα μνήμης) για σκοπούς εκτός της προσωπικής χρήσης. Να έχετε επίσης υπόψη ότι μπορεί να απαγορεύεται η φωτογράφιση ορισμένων δημόσιων παραστάσεων, εκθέσεων κ.λπ., ακόμη και για προσωπική χρήση.