Σύνδεση σε ασύρματο τηλεχειριστήριο

Η μηχανή μπορεί επίσης να συνδεθεί σε ασύρματο τηλεχειριστήριο BR-E1 (πωλείται χωριστά, ) μέσω Bluetooth για λήψη με τηλεχειρισμό.

 1. Επιλέξτε [Ρυθμίσεις ασύρματης επικοινωνίας: Σύνδεση Wi-Fi/Bluetooth].

 2. Επιλέξτε [Σύνδεση σε ασύρμ τηλεχειριστ].

 3. Επιλέξτε [Προσθήκη συσκευής για σύνδεση].

 4. Κάντε ζεύξη των συσκευών.

  • Όταν εμφανιστεί η οθόνη [Ζεύξη], πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα W και T στο BR-E1 ταυτόχρονα για τουλάχιστον 3 δευτ.
  • Αφού εμφανιστεί ένα μήνυμα που επιβεβαιώνει ότι έχει γίνει ζεύξη της μηχανής με το BR-E1, πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης.
 5. Διαμορφώστε τη μηχανή για απομακρυσμένη λήψη.

  • Κατά τη λήψη στατικών εικόνων, επιλέξτε την κατάσταση προώθησης [Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης 10 δευτ./Τηλεχειριστήριο] ή [Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης 2 δευτ./Τηλεχειριστήριο] ().
  • Για εγγραφή ταινίας, ορίστε τη ρύθμιση [Λήψη: Τηλεχειριστήρ.] στην επιλογή [Ενεργ.].
  • Για οδηγίες μετά την ολοκλήρωση της ζεύξης, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο οδηγιών του BR-E1.

Προσοχή

 • Οι συνδέσεις Bluetooth καταναλώνουν ισχύ μπαταρίας ακόμη και όταν έχει ενεργοποιηθεί το αυτόματο σβήσιμο της μηχανής.

Σημείωση

 • Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth, συνιστάται η ρύθμιση αυτής της λειτουργίας στην επιλογή [Απενεργ.] στο βήμα 1.

Ακύρωση ζεύξης

Πριν από τη ζεύξη με άλλο ασύρματο τηλεχειριστήριο BR-E1, διαγράψτε τις πληροφορίες σχετικά με το συνδεδεμένο τηλεχειριστήριο.

 1. Επιλέξτε [Ρυθμίσεις ασύρματης επικοινωνίας: Σύνδεση Wi-Fi/Bluetooth].

 2. Επιλέξτε [Σύνδεση σε ασύρμ τηλεχειριστ].

 3. Επιλέξτε [Διαγραφή πληροφοριών σύνδεσης].

 4. Επιλέξτε [ΟΚ].