Προσθήκη πληροφοριών προσανατολισμού στις ταινίες

Για τις ταινίες που εγγράφονται με κατακόρυφο κράτημα της μηχανής, μπορούν να προστεθούν αυτόματα πληροφορίες προσανατολισμού που υποδεικνύουν ποια πλευρά είναι από πάνω, ώστε να η προβολή/αναπαραγωγή να έχει τον ίδιο προσανατολισμό σε smartphone ή σε άλλες συσκευές.

 1. Επιλέξτε [Διαμόρφωση: Προσθ. πληρ.περ.].

 2. Κάντε μια επιλογή.

  • Ενεργ.

   Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή ταινιών σε smartphone ή σε άλλες συσκευές με τον προσανατολισμό που είχαν κατά την εγγραφή τους.

  • Απενεργ.

   Πραγματοποιήστε οριζόντια αναπαραγωγή ταινιών σε smartphone ή σε άλλες συσκευές, ανεξαρτήτως του προσανατολισμού εγγραφής.

Σημείωση

 • Οι ταινίες αναπαράγονται οριζόντια στη μηχανή, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση [Διαμόρφωση: Προσθ. πληρ.περ.].