Ποιότητα εγγραφής ταινίας

Μπορείτε να ορίσετε το μέγεθος εγγραφής, τον ρυθμό καρέ και τη μέθοδο συμπίεσης στο [Λήψη: Ποιότ εγγρ ταιν]. Η ταινία θα εγγραφεί ως αρχείο MP4.

Λάβετε υπόψη ότι ο ρυθμός καρέ ενημερώνεται αυτόματα ανάλογα με τη ρύθμιση [Διαμόρφωση: Σύστημα βίντεο] ().

Μέγεθος εγγραφής ταινίας

 • [4K] 3840×2160

  Η ταινία εγγράφεται σε ποιότητα 4K. Οι αναλογίες είναι 16:9.

 • [Full HD] 1920×1080

  Η ταινία θα εγγράφεται σε ποιότητα πλήρως υψηλής ευκρίνειας (Full HD). Οι αναλογίες είναι 16:9.

 • [HD] 1280×720

  Η ταινία εγγράφεται σε ποιότητα υψηλής ευκρίνειας (HD). Οι αναλογίες είναι 16:9.

Προσοχή

 • Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση [Διαμόρφωση: Σύστημα βίντεο], θα πρέπει να επιλέξετε [Μέγ. ΕΓΓΡ ταινίας] ξανά.
 • Η κανονική αναπαραγωγή ταινιών 4K και Full HD59,94 fps/50,00 fps μπορεί να μην είναι δυνατή σε άλλες συσκευές, επειδή η αναπαραγωγή απαιτεί επεξεργασία.
 • Η εμφανής ανάλυση και ο θόρυβος διαφέρουν ανάλογα με την ποιότητα εγγραφής ταινίας και τις ρυθμίσεις για τον φακό που χρησιμοποιείται.

Σημείωση

 • Δεν είναι δυνατή η εγγραφή ταινιών σε ποιότητα VGA.

Εγγραφή ταινίας 4K

 • Η εγγραφή ταινιών 4K απαιτεί μια σταθερή κάρτα με γρήγορη ταχύτητα εγγραφής. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Κάρτες με δυνατότητα εγγραφής ταινιών.
 • Η εγγραφή ταινίας 4K αυξάνει σημαντικά τον φόρτο επεξεργασίας, γεγονός που μπορεί να αυξήσει πιο γρήγορα ή πιο έντονα τη θερμοκρασία στο εσωτερικό της μηχανής σε σχέση με τις κανονικές ταινίες. Αν εμφανιστεί ένα κόκκινο εικονίδιο [Κόκκινη προειδοποίηση θερμοκρασίας] κατά την εγγραφή ταινίας, η κάρτα μπορεί να έχει υπερθερμανθεί, επομένως διακόψτε την εγγραφή και αφήστε τη μηχανή να κρυώσει προτού αφαιρέσετε την κάρτα. (Μην αφαιρείτε την κάρτα αμέσως.)
 • Από μια ταινία 4K, μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε καρέ για αποθήκευση στην κάρτα ως μια στατική εικόνα JPEG ().

Προσοχή

 • Η ανίχνευση αντίθεσης χρησιμοποιείται για την εστίαση κατά την εγγραφή ταινιών 4Κ. Η εστίαση μπορεί να διαρκεί περισσότερο σε σχέση με την εγγραφή ταινιών HD ή Full HD.

Ρυθμός καρέ (fps: καρέ ανά δευτερόλεπτο)

 • [59,94 fps] 59,94 fps/[29,97 fps] 29,97 fps/[23,98 fps] 23,98 fps

  Ρυθμίστε για περιοχές που χρησιμοποιούν σύστημα τηλεόρασης NTSC, όπως Βόρεια Αμερική, Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Μεξικό.

 • [50,00 fps] 50,00 fps/[25,00 fps] 25,00 fps

  Ρυθμίστε για περιοχές που χρησιμοποιούν σύστημα τηλεόρασης PAL, όπως Ευρώπη, Ρωσία, Κίνα και Αυστραλία.

Μέθοδος συμπίεσης

 • [IPB (Τυπική)] IPB (Τυπική)

  Κάθε φορά συμπιέζονται πολλά καρέ, επιτυγχάνοντας πιο αποδοτική εγγραφή.

 • [ALL-I (μόνο I)] ALL-I (Για επεξεργασία/μόνο Ι)

  Χρησιμοποιεί συμπίεση ALL-I για εγγραφή ταινίας time-lapse (). Κάθε φορά συμπιέζεται ένα καρέ για εγγραφή. Παρόλο που τα μεγέθη αρχείων είναι μεγαλύτερα σε σχέση με τη μέθοδο IPB (Τυπική), οι ταινίες είναι πιο κατάλληλες για επεξεργασία.

Μορφή εγγραφής ταινίας

 • [MP4] MP4

  Όλες οι ταινίες που τραβάτε με τη μηχανή εγγράφονται ως αρχεία ταινίας σε μορφή MP4 (επέκταση αρχείου «.MP4»).

Κάρτες με δυνατότητα εγγραφής ταινιών

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις κάρτες με δυνατότητα εγγραφής σε όλα τα επίπεδα ποιότητας εγγραφής ταινίας, ανατρέξτε στην ενότητα Απαιτήσεις απόδοσης κάρτας (εγγραφή ταινίας) [ταχύτητα εγγραφής/ανάγνωσης].

Δοκιμάστε τις κάρτες εγγράφοντας μερικές ταινίες, ώστε να βεβαιωθείτε ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγραφή σωστά στο καθορισμένο μέγεθος ().

Προσοχή

 • Διαμορφώστε τις κάρτες πριν από την εγγραφή ταινιών 4K ().
 • Αν χρησιμοποιήσετε μια κάρτα με χαμηλή ταχύτητα εγγραφής κατά την εγγραφή ταινίας, η ταινία ενδέχεται να μην καταγραφεί σωστά. Επίσης, αν αναπαράγετε ταινίες από μια κάρτα με αργή ταχύτητα ανάγνωσης, η αναπαραγωγή ενδέχεται να μην γίνεται σωστά.
 • Κατά την εγγραφή ταινιών, χρησιμοποιήστε κάρτες υψηλής απόδοσης με την ταχύτητα εγγραφής να υπερβαίνει αρκετά τον ρυθμό bit.
 • Αν δεν γίνεται κανονικά η εγγραφή των ταινιών, διαμορφώστε την κάρτα και προσπαθήστε ξανά. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα με τη διαμόρφωση της κάρτας, απευθυνθείτε στην τοποθεσία web του κατασκευαστή της κάρτας, κ.λπ.

Σημείωση

 • Για να επιτύχετε καλύτερη απόδοση της κάρτας, συνιστάται η διαμόρφωση της κάρτας με τη μηχανή πριν από την εγγραφή ταινίας ().
 • Για να ελέγξετε την ταχύτητα εγγραφής/ανάγνωσης της κάρτας, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του κατασκευαστή της κάρτας, κ.λπ.

Υψηλός ρυθμός καρέ

Μπορείτε να εγγράφετε ταινίες HD με υψηλό ρυθμό καρέ 119,88 fps ή 100,00 fps, ορίζοντας την επιλογή [Υψηλ ρυθμός καρέ] στην περιοχή [Λήψη: Ποιότ εγγρ ταιν] σε [Ενεργ.]. Είναι η ιδανική ρύθμιση για εγγραφή ταινιών που θα προβληθούν σε αργή κίνηση.

Ο μέγιστος χρόνος εγγραφής μιας ταινίας είναι 7 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα.

 • Οι ταινίες εγγράφονται σε ποιότητα HD119,9 fpsIPB (Τυπική) ή HD100,0 fpsIPB (Τυπική).
 • Δεν καταγράφεται ήχος στις ταινίες με υψηλό ρυθμό καρέ.
 • Επειδή οι ταινίες με υψηλό ρυθμό καρέ εγγράφονται ως αρχεία ταινίας με ρυθμό καρέ 29,97 fps/25,00 fps, προβάλλονται σε αργή κίνηση στο 1/4 της ταχύτητας.

Προσοχή

 • Ελέγξτε τη ρύθμιση [Μέγ. ΕΓΓΡ ταινίας] εάν επαναφέρετε αυτήν τη ρύθμιση σε [Απενεργ.].
 • Η οθόνη μπορεί να τρεμοπαίζει κατά την εγγραφή ταινιών με υψηλό ρυθμό καρέ σε φως φθορισμού ή λυχνία LED.
 • Για μια στιγμή κατά την έναρξη ή τη διακοπή της εγγραφής ταινιών με υψηλό ρυθμό καρέ, η ταινία δεν ενημερώνεται και το καρέ σταματά στιγμιαία. Αυτό να το έχετε υπόψη κατά την εγγραφή ταινιών σε εξωτερικές συσκευές μέσω HDMI.
 • Οι ρυθμοί καρέ ταινίας που εμφανίζονται στην οθόνη κατά την εγγραφή ταινιών με υψηλό ρυθμό καρέ δεν αντιστοιχούν στο ρυθμό καρέ της ταινίας που εγγράφεται.
 • Δεν καταγράφεται ήχος.
 • Οι επιλογές Servo AF ταινίας και Ψηφιακό IS ταινίας είναι απενεργοποιημένες.
 • Δεν εκτελείται AF κατά την εγγραφή ταινίας με υψηλό ρυθμό καρέ.

Αρχεία ταινίας που υπερβαίνουν τα 4 GB

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή ταινίας χωρίς διακοπή ακόμη κι αν το μέγεθος αρχείου της ταινίας ξεπεράσει τα 4 GB.

 • Χρήση καρτών SD/SDHC διαμορφωμένων με τη μηχανή

  Η διαμόρφωση FAT32 εφαρμόζεται, όταν η μηχανή χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση καρτών SD/SDHC.

  Στις κάρτες FAT32, αν εγγράψετε μια ταινία και το μέγεθος του αρχείου υπερβαίνει τα 4 GB, δημιουργείται αυτόματα ένα νέο αρχείο ταινίας.

  Κατά την προβολή της ταινίας, θα πρέπει να προβάλετε κάθε αρχείο ταινίας ξεχωριστά. Τα αρχεία ταινίας δεν μπορούν να προβληθούν αυτόματα σε διαδοχική σειρά. Όταν ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή της ταινίας, επιλέξτε την επόμενη ταινία για αναπαραγωγή.

 • Χρήση καρτών SDXC διαμορφωμένων με τη μηχανή

  Η διαμόρφωση exFAT εφαρμόζεται, όταν η μηχανή χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση καρτών SDXC.

  Κατά τη χρήση κάρτας με διαμόρφωση exFAT, ακόμα και αν το μέγεθος του αρχείου υπερβεί τα 4 GB στη διάρκεια εγγραφής ταινίας, η ταινία αποθηκεύεται ως ενιαίο αρχείο (αντί να χωριστεί σε πολλά αρχεία).

Προσοχή

 • Κατά τη μεταφορά αρχείων ταινιών που υπερβαίνουν τα 4 GB σε υπολογιστή, χρησιμοποιείτε το EOS Utility ή μια συσκευή ανάγνωσης καρτών (). Η αποθήκευση αρχείων ταινιών που υπερβαίνουν τα 4 GB ενδέχεται να μην είναι δυνατή εάν το προσπαθήσετε χρησιμοποιώντας τις τυπικές δυνατότητες του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή.

Συνολικός χρόνος εγγραφής ταινίας και μέγεθος αρχείου ανά λεπτό

Για λεπτομέρειες σχετικά με τα μεγέθη αρχείων και τον χρόνο εγγραφής που είναι διαθέσιμος σε όλα τα μεγέθη εγγραφής ταινίας, ανατρέξτε στην ενότητα Εκτιμώμενος χρόνος εγγραφής και ρυθμός bit/μέγεθος αρχείου ταινίας.

Χρονικό όριο εγγραφής ταινίας

 • Κατά την εγγραφή ταινιών 4K/Full HD/HD

  Ο μέγιστος χρόνος εγγραφής ανά ταινία είναι 29 λεπτά και 59 δευτ. Όταν συμπληρωθεί αυτός ο χρόνος, η εγγραφή σταματά αυτόματα. Μπορείτε να επανεκκινήσετε την εγγραφή ταινίας πατώντας το πλήκτρο λήψης ταινίας (η ταινία θα εγγραφεί ως νέο αρχείο).

 • Κατά την εγγραφή ταινιών με υψηλό ρυθμό καρέ

  Ο μέγιστος χρόνος εγγραφής ανά ταινία είναι 7 λεπτά και 29 δευτ. Όταν συμπληρωθεί αυτός ο χρόνος, η εγγραφή σταματά αυτόματα. Μπορείτε να επανεκκινήσετε την εγγραφή ταινίας με υψηλό ρυθμό καρέ πατώντας το πλήκτρο λήψης ταινίας (η ταινία θα εγγραφεί ως νέο αρχείο).