Εντολή εκτύπωσης (DPOF)

Η μορφή DPOF (Digital Print Order Format) σάς επιτρέπει να εκτυπώνετε εικόνες που εγγράφονται στην κάρτα σύμφωνα με τις οδηγίες εκτύπωσης, όπως η επιλογή εικόνων, η ποσότητα εκτύπωσης κ.λπ. Μπορείτε να εκτυπώσετε πολλές εικόνες σε μία δέσμη ή να δημιουργήσετε μια εντολή εκτύπωσης για ένα φωτογραφείο.

Μπορείτε να ορίσετε ρυθμίσεις εκτύπωσης, όπως τον τύπο της εκτύπωσης και την εκτύπωση της ημερομηνίας ή του αριθμού αρχείου κ.λπ. Οι ρυθμίσεις εκτύπωσης θα εφαρμόζονται σε όλες τις εικόνες που έχουν οριστεί για εκτύπωση. (Δεν μπορούν να οριστούν μεμονωμένα για κάθε εικόνα.)

Ρύθμιση επιλογών εκτύπωσης

 1. Επιλέξτε [Προβολή/αναπαραγωγή: Εντολή εκτύπωσης].

 2. Επιλέξτε [Διαμόρφ.].

 3. Ορίστε τις επιλογές που επιθυμείτε.

  • Ορίστε τις επιλογές [ΤύποςΕκτύπωσης], [Ημ/νία], και [Αρ. Αρχείου].
  ΤύποςΕκτύπωσης Στάνταρ Στάνταρ Εκτυπώνεται μία εικόνα σε ένα φύλλο.
  Ευρετήριο Ευρετήριο Πολλές μικρογραφίες εκτυπώνονται σε ένα φύλλο.

  Στάνταρ

  Ευρετήριο

  Αμφότερα Εκτυπώνονται τόσο οι στάνταρ εκτυπώσεις όσο και οι εκτυπώσεις ευρετηρίου.
  Ημ/νία On Με την επιλογή [On] τυπώνεται η ημερομηνία εγγραφής της εικόνας που καταγράφηκε.
  Off
  Αρ. Αρχείου On Με την επιλογή [On] τυπώνεται ο αριθμός του αρχείου.
  Off
 4. Τερματίστε τη διαδικασία καθορισμού ρυθμίσεων.

  • Πατήστε το πλήκτρο MENU.
  • Στη συνέχεια, επιλέξτε [Επιλ.Εικ.] ή [Πολλαπλά] για να καθορίσετε τις εικόνες για εκτύπωση.

Προσοχή

 • Αν εκτυπώνετε εικόνα με μεγάλο μέγεθος χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση [Ευρετήριο] ή [Αμφότερα] (), η εκτύπωση ευρετηρίου μπορεί να μην είναι δυνατή με ορισμένους εκτυπωτές. Σε αυτήν την περίπτωση, αλλάξτε το μέγεθος της εικόνας () και στη συνέχεια ολοκληρώστε την εκτύπωση ευρετηρίου.
 • Ακόμα και αν οι επιλογές [Ημ/νία] και [Αρ. Αρχείου] έχουν οριστεί σε [On], ενδέχεται να μην εκτυπωθεί η ημερομηνία ή ο αριθμός αρχείου, ανάλογα με τη ρύθμιση τύπου εκτύπωσης και τον εκτυπωτή.
 • Με εκτυπώσεις βάσει της επιλογής [Ευρετήριο], δεν μπορείτε να ορίσετε τις επιλογές [Ημ/νία] και [Αρ. Αρχείου] σε [On] ταυτόχρονα.
 • Κατά την εκτύπωση με τη μορφή DPOF, χρησιμοποιήστε την κάρτα για την οποία έχουν οριστεί οι προδιαγραφές εντολής εκτύπωσης. Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε στην καθορισμένη εντολή εκτύπωσης αν απλώς εξαγάγετε τις εικόνες για εκτύπωση από την κάρτα.
 • Ορισμένοι εκτυπωτές συμβατοί με τη μορφή DPOF, καθώς και ορισμένα φωτογραφεία, ίσως να μην μπορούν να εκτυπώσουν τις εικόνες όπως έχετε ορίσει. Όταν χρησιμοποιείτε εκτυπωτή, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του εκτυπωτή. Όταν ζητάτε τις υπηρεσίες ενός φωτογραφείου, ρωτήστε εκ των προτέρων.
 • Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη μηχανή για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης για εικόνες με ρυθμίσεις DPOF που έχουν οριστεί σε άλλη μηχανή. Μπορεί να αντικατασταθούν οριστικά όλες οι εντολές εκτύπωσης. Επίσης, η εντολή εκτύπωσης ενδέχεται να μην είναι δυνατή, ανάλογα με τον τύπο της εικόνας.

Επιλογή εικόνων για εκτύπωση

 • Επιλ.Εικ.

  Επιλέξτε και ορίστε τις εικόνες μεμονωμένα.

  Πατήστε το πλήκτρο MENU για να αποθηκεύσετε την εντολή εκτύπωσης στην κάρτα.

  • Στάνταρ/Αμφότερα

   (1) Ποσότητα

   (2) Σύνολο επιλεγμένων εικόνων

   Πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης για να ορίστε την ποσότητα της εκτύπωσης για την τρέχουσα εικόνα σε 1. Αν πατήσετε τα πλήκτρα Πλήκτρο επάνωΠλήκτρο Κάτω, μπορείτε να καθορίσετε έως και 99 αντίγραφα για εκτύπωση.

  • Ευρετήριο

   (3) Σημάδι ελέγχου

   (4) Εικονίδιο ευρετηρίου

   Οι εικόνες στις οποίες προσθέτετε σημάδι ελέγχου [Έλεγχος] πατώντας το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης περιλαμβάνονται στην εκτύπωση ευρετηρίου.

 • Πολλαπλά

  • Επιλογή εύρους

   Επιλέξτε [Επιλογή εύρους] στο [Πολλαπλά]. Επιλέξτε την πρώτη και την τελευταία εικόνα του επιθυμητού εύρους και όλες οι εικόνες του εύρους θα επισημανθούν με το σημάδι επιλογής [Έλεγχος], ενώ θα οριστεί για εκτύπωση ένα αντίγραφο κάθε εικόνας.

  • Όλες οι εικόνες του φακέλου

   Επιλέξτε [Σήμανση όλων σε φάκελο] και επιλέξτε τον φάκελο. Θα καθοριστεί μια εντολή εκτύπωσης για ένα αντίγραφο όλων των εικόνων στον φάκελο.

   Αν επιλέξετε [Απαλοιφή όλων σε φάκελο] και επιλέξετε τον φάκελο, η εντολή εκτύπωσης για όλες τις εικόνες του φακέλου θα ακυρωθεί.

  • Όλες οι εικόνες της κάρτας

   Αν επιλέξετε [Σήμανση όλων σε κάρτα], θα οριστεί για εκτύπωση ένα αντίγραφο όλων των εικόνων στην κάρτα.

   Αν επιλέξετε [Απαλοιφή όλων σε κάρτα], θα διαγραφεί η εντολή εκτύπωσης για όλες τις εικόνες στην κάρτα.

  Εάν τα κριτήρια αναζήτησης ρυθμιστούν με την επιλογή [Προβολή/αναπαραγωγή: Ρύθμ κριτηρίων αναζήτησ εικ] () και επιλέξετε [Πολλαπλά], η οθόνη θα αλλάξει σε [Σήμανση όλων εικόνων που βρέθηκαν] και [Απαλοιφή όλων εικόν που βρέθηκαν].

  • Όλες εικόνες που βρέθηκαν

   Αν επιλέξετε [Σήμανση όλων εικόνων που βρέθηκαν], θα οριστεί για εκτύπωση ένα αντίγραφο όλων των εικόνων βάσει των κριτηρίων αναζήτησης.

   Αν επιλέξετε [Απαλοιφή όλων εικόν που βρέθηκαν], θα καταργηθεί η εντολή εκτύπωσης των φιλτραρισμένων εικόνων.

Προσοχή

 • Δεν είναι δυνατή η επιλογή εικόνων RAW ή ταινιών για εκτύπωση. Έχετε υπόψη ότι οι εικόνες RAW ή οι ταινίες δεν ορίζονται για εκτύπωση, ακόμη και αν ορίσετε όλες τις εικόνες με την επιλογή [Πολλαπλά].